Gmina Hrubieszów: Powstaje plan gospodarki niskoemisyjnej

Mieszkańcy gminy Hrubieszów mogą mieć swój udział w opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej. To dokument niezbędny do ubiegania się w przyszłości o dotacje, m.in. na solary, czy farmy fotowoltaiczne oraz inne przedsięwzięcia, których celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Reklamy

 

Projekt takiego dokumentu jest wyłożony do wglądu od kilku tygodni, a ci, którzy chcieliby wnieść do niego swoje wnioski, czy uwagi, mogą to zrobić do piątku 2 sierpnia.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Reklamy

Wnioski w sprawie projektu można składać na piśmie lub w formie ustnej w Urzędzie Gminy przy ul. Prusa w Hrubieszowie.

Zgodnie z przepisami opinie mieszkańców rozpatruje wójt, jako organ opracowujący dokument, a ostatecznie PGN uchwala rada gminy.

 

(źródło: ias24.eu, UG Hrubieszów)