23 maja 2024

Gmina Hrubieszów: Przed zamojskim ratuszem

21 sierpnia br. na jednym z największych renesansowych rynków Europy, na mieszkańców Zamościa i turystów czekało wiele atrakcji oferowanych w ramach projektu „Przyszłość i teraźniejszość w 3 wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska”.


Gmina Hrubieszów, jako partner w projekcie również przygotowała swoje stoisko i prezentowała się przed zamojskim ratuszem.

Koło Gospodyń Wiejskich z Gródka, reprezentant gminy, promowało przede wszystkim kulinaria: ciasta, smalec no i oczywiście szeroki asortyment nalewek oraz rękodzieło. Nasze KGW dało także mały koncert na otwarcie imprezy.

Pokazaliśmy również nasze walory krajoznawczo turystyczne a przy rollupach można było zasięgnąć informacji turystycznych o naszej gminie.

Na „Promocję atrakcyjności regionów Gmin: Tyszowce, Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów, Miasto Hrubieszów” bo pod takim hasłem odbyła się ta część projektu, zaproszono także Gotów z Masłomęcza, którzy wspólnie z Wandalami z Kotorowa pokazali starożytne życie na promowanym obszarze. Była kuchnia, rzemiosło, pokazy walk a gocki „trębacz” próbował nawet konkurować z zamojskim hejnalistą.info i fot. UG Hrubieszów