14 czerwca 2024

Gmina Hrubieszów: Przyjaźni ekonomii społecznej

Gmina Hrubieszów ma podwójną reprezentację wśród laureatów konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Gmina otrzymała tytuł „Jednostki samorządu terytorialnego przyjaznej ekonomii społecznej”, a kierownik miejscowego ośrodka pomocy społecznej Danuta Gerynowicz została „Samorządowcem przyjaznym ekonomii społecznej”.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów została doceniona m.in. za inicjatywę utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, które powstało prawie 6 lat temu na bazie byłego biurowca PGR. Wprawdzie nie jest ono jednostką organizacyjną samorządu, ale to właśnie samorządowcy powołali Stowarzyszenie „Przystań”, które zajęło się organizacją CIS, działającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Jego stałym partnerem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, a samorząd oferuje CIS i stowarzyszeniu na przykład pomoc administracyjną, prawną, lokalową, czy doradczą. 

Ogromne zaangażowanie w powstanie centrum wykazała kierownik GOPS Danuta Gerynowicz, która, jako pierwsza widziała potrzebę stworzenia miejsca do aktywizacji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To ona do dzisiaj wspiera CIS służąc mu swoim doświadczeniem i wiedzą, łącząc jednocześnie pracę GOPS z misją centrum.

Reklamy

M.in. dzięki jej pomocy od początku swojej działalności Centrum w Mienianach stale rozwija swoją ofertę. Obecnie prowadzi warsztaty: remontowo-rolny, gastronomiczny, gastronomiczno-cukierniczy i opiekuńczo-porządkowy, oferując na przykład posiłki dla ponad 600 dzieci w miejscowych szkołach. Z usług cateringowych CIS korzystają również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy urzędów i indywidualni mieszkańcy nie tylko z gminy Hrubieszów, ale również gmin Mircze, Werbkowice czy Uchanie. – Staramy się zmieniać naszą ofertę, by jak najlepiej dostosować ją do potrzeb rynku i predyspozycji naszych członków, a w ciągu niespełna 6 lat działalności z prowadzonego przez nas programu reintegracji społeczno-zawodowej skorzystało ponad 200 osób – mówi kierownik CIS w Mienianach i prezes Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany Justyna Czernij-Jezierska.

Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając dodaje, że dotychczasowe dokonania centrum są tak dobre, że jego pomysłodawcy już myślą o dalszym rozszerzaniu działalności.

Reklamy

– Chodzi na przykład o tworzenie różnego rodzaju gospodarstw pomocniczych, czy kolejne usługi opiekuńcze m.in. dla seniorów. Pomysł okazał się trafiony i nie można tego zmarnować, ponieważ podmioty ekonomii społecznej w istotny sposób mogą uzupełniać rozwój lokalny – uważa Tomasz Zając.

Najświeższym przykładem takich wspólnych działań gminy, ośrodka pomocy społecznej i CIS jest Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica, założona w listopadzie ubiegłego roku przez Stowarzyszenie „Przystań” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nieobojętni”. Znalazło w niej zatrudnienie 5 absolwentów CIS, którzy m.in. prowadzą pierogarnię i zajmują się praniem tapicerek samochodowych.

Te i wiele innych dokonań w zakresie ekonomii społecznej doceniła kapituła konkursu ROPS, a jego podsumowanie odbyło się podczas II Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Oprócz nagród, które odebrali wójt Tomasz Zając i kierownik GOSP w Hrubieszowie Danuta Gerynowicz, swoimi doświadczeniami z prowadzenia CIS i spółdzielni socjalnej podzieliła się z uczestnikami spotkania prezes stowarzyszenia „Przystań” Justyna Czernij-Jezierska.

 

(info i fot. UG Hrubieszów)