25 lutego 2024

Gmina Hrubieszów: Zimowy Świat Przedszkolaków

Na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 r. zorganizowany został Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „Zimowy świat przedszkolaków”, adresowany do dzieci 3-4 oraz 5-6 letnich z punktów i oddziałów przedszkolnych należących do Gminy Hrubieszów.

Reklamy

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 5 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie. Organizatorem konkursu był Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie.

Celem konkursu – oprócz pobudzania twórczej wyobraźni dzieci i rozbudzanie ich zdolności plastycznych – było zachęcanie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego. Nadesłano32 prace konkursowe z następujących miejscowości: Obrowca, Kozodaw, Cichobórza, Stefankowic, Moniatycz i Czerniczyna. Podczas oceniania prac komisja konkursowa brała pod uwagę: samodzielność dziecka przy wykonywaniu pracy konkursowej, zgodność pracy z tematem, technikę wykonania, oryginalność, pomysłowość i estetykę.

Reklamy

Uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zadania, więc wszystkim należą się wielkie gratulacje. Na pochwałę zasłużyli również rodzice i opiekunowie, którzy bacznym okiem obserwowali dzieci oraz wspierali je podczas wykonywania prac.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Wójta – Tomasza Zająca, za objęcie konkursu Honorowym Patronatem oraz za udzielenie wsparcia finansowego na zakup nagród dla dzieci.

Po dokładniej analizie prac konkursowych, komisja w skład której wchodzili: przewodnicząca komisji – p. Ewa Tatysiak oraz członkowie komisji – p. Barbara Frykowska, p. Anna Karcz, wyłoniła zwycięzców:

 

Pierwsza grupa wiekowa 3-4 latki:

I miejsce – Jagoda Kozioł – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

II miejsce – Tymon Garbacz – Zamiejscowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach z siedzibą w Cichobórzu

III miejsce – Zofia Szewczuk – Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

Wyróżnienia:

– Maja Dziewiczkiewicz – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie;

– Antosia Zielińska – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu z siedzibą
w Kozodawach

– Zuzia Smoliga – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

 

Druga grupa wiekowa 5-6 latki:

I miejsce – Kinga Machaj – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach, Wiktoria Okowińska – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

II miejsce – Karolina Ziółkowska – Punkt Przedszkolny „Krasnale” w Obrowcu

III miejsce – Zuzanna Gruszka – Punkt Przedszkolny „Krasnale” w Obrowcu

Wyróżnienia:

– Kacper Dziedzic – Punkt Przedszkolny „Krasnale” w Obrowcu

– Wiktoria Curyło –Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mienianach

– Alan Szybisty – Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia. W imieniu Pana Wójta, nagrody i dyplomy wręczał Sekretarz Gminy Hrubieszów Pan Robert Palichleb.

 

info i fot. JH