1 marca, władze gminy Mircze podpisały w Lublinie umowę o przyznaniu pomocy na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy.

Reklamy

W dniu 1 marca 2021 r. wójt gminy Mircze Marta Małyszek wraz ze skarbnikiem gminy Anną Płoszaj podpisały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Mircze.

Koszt inwestycji wyniesie 3 725 051,67 zł, a jej zakończenie planowane jest do końca grudnia tego roku. Zgodnie z umową, poziom dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, czyli 1 927 032 zł.

Reklamy

W ramach projektu powstanie zbiorowy system zaopatrzenia w wodę o długości 8,481 km w miejscowościach Modryniec, Modryń, Modryń-Kolonia. Wykonanych zostanie równnież 57 przyłączy wodociągowych.

­

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modryniec, Modryń, Modryń-Kolonia w Gminie Mircze” realizowane będzie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(info i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Gmina Mircze dziękuje za pomoc w odśnieżaniu – ZDJĘCIA, WIDEO
LubieHrubie na Twitterze