Gmina Mircze bliżej natury – rozmowa z Martą Małyszek

Gmina Mircze podjęła się realizacji projektu „Pod skrzydłami Natury 2000”. Ma on służyć działaniom edukacyjnym na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny. O celach projektu i korzyściach płynących z jego realizacji opowiada Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek.

Reklamy

 Jakie są szczegółowe założenia  projektu Pod skrzydłami Natury 2000 dla Gminy Mircze ?

Marta Małyszek – Przede wszystkim chcemy chronić bioróżnorodność naszego terenu, dokładniej ekosystemy znajdujące się w okolicach Kryłowa. Chronić, a przy tym promować ich ogromne znaczenie. Chcemy przybliżyć mieszkańcom zarówno gminy, powiatu, województwa, a nawet całego kraju tajniki przyrody w sposób nieinwazyjny. Kładziemy duży nacisk na możliwość obserwacji przyrody jednocześnie w nią nie ingerując. Na terenie Kryłowa zlokalizowany będzie punkt widokowy. W pierwszym zarysie ów punkt miał być usytuowany na odtworzonym bastionie południowo-wschodnim zamku, który założono w koncepcji jako murowany. Jednak podczas prac archeologicznych stwierdzono, że bastion ten miał konstrukcję murowano – ziemną. Obecnie ma być to miejsce widokowe z lunetą, dzięki której będzie można obserwować przyrodę. Oprócz tego w miejscu realizacji ww. działań umiejscowiona zostanie kamera, za pomocą której możliwy będzie monitoring wysypy, a przy tym obserwacja natury przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu poprzez wysyłkę obrazu do Internetu.

W ramach projektu stworzone zostaną także trzy ścieżki edukacyjne o łącznej długości 19 km, które będą nazwane: Kraina Suma, Pohrebiska i Zapomniane Sanktuarium. Ścieżki zapewnią spokojne i komfortowe kontemplowanie przyrody w bliskim sąsiedztwie Bugu. Na trasie ścieżek rozmieszczone będą przystanki umożliwiające odpoczynek.

Na jakim etapie jest realizacja projektu ?

M.M. – W tej chwili, jak już wspomniałam, wystąpiły pewne trudności z realizacją niektórych założeń pierwszej koncepcji. Wiele elementów dotoczyło terenu zamczyska w Kryłowie, który podlega nadzorowi konserwatora zabytków. W związku z tym, każde działanie, które dotyczy wspomnianego terenu musi zostać zaakceptowane przez konserwatora. Obecnie na terenie zamku prowadzone są prace archeologiczne. Projekt ma charakter głównie biologiczny, nie historyczny i dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań będziemy wiedzieć nieco więcej na temat działań, które będziemy mogli podjąć. Chcemy odkryć większą część muru oporowego, ziemno – murowanego, który będzie stanowić podstawę do stworzenia punktu widokowego. W pierwszej koncepcji na terenie zamku miała powstać również studnia, niemniej jednak badania archeologiczne nie wykazały jej istnienia, w związku z czym musi zostać zlokalizowana poza obrębem zamczyska.

Na chwilę obecną głównymi działaniami prowadzonymi w ramach projektu są prace archeologiczne i odkrywanie murów – czyli to, na co zezwolił konserwator zabytków.

Zmiany w projekcie opóźnią jego zakończenie ? Planowo miał być sfinalizowany pod koniec sierpnia tego roku.

M.M. – W tej chwili wykonawca jest w trakcie uzgodnień z konserwatorem, który nadzoruje wszystkie prace w obrębie zamczyska. W trakcie realizacji drugiej koncepcji projektu staramy się oddalić wszystko od miejsca w którym znajduje się zamek, zgodnie z zaleceniami konserwatora.

Ścieżki edukacyjne wraz z punktem widokowym mają zostać zrealizowane do końca sierpnia tego roku, jednak projekt jako ogół działań zakończony zostanie w kwietniu 2016 roku, opóźnienie realizacji poszczególnych działań nie wpłynie na projekt jako całość.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to na Dni Dobrosąsiedztwa projekt będzie zrealizowany ?

M.M – Planujemy Dni Dobrosąsiedztwa na 23 sierpnia, które z założenia połączone będą z otwarciem punktu widokowego oraz ścieżek edukacyjnych. Dni Dobrosąsiedztwa będą miały w tym roku inny wymiar, gdyż będą one również promowały omawiany projekt. Podczas imprezy odbędzie się konferencja pn. „Globalne wyzwanie – bioróżnorodność po obu stronach Bugu”. Celem konferencji będzie przedstawienie jak na polsko-ukraińskim pograniczu funkcjonuje współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Gmina Mircze jest miejscem atrakcyjnym turystycznie ?

M.M – Jest jak najbardziej. Szczególnie okolice Kryłowa, meandry Bugu. Dzikość przyrody, cisza i spokój czynią to miejsce wyjątkowo atrakcyjnym dla turystów. Dodatkowymi atrakcjami są oczywiście zamczysko i kapliczka św. Mikołaja. Każdy z odwiedzających odnajdzie na tym terenie coś dla siebie. Gmina oferuje wiele imprez kulturalnych, w czasie których można poznać koloryt tutejszej ziemi, doświadczyć jej ciepłej atmosfery, poznać regionalne potrawy przygotowywane z miejscowych produktów ciesząc się przy tym nieskażonym, wiejskim powietrzem.

Jakie korzyści projekt może przynieść mieszkańcom gminy ?

M.M. – Na pewno dużą korzyścią będzie zwiększenie ruchu turystycznego i promocja gminy na terenie całego kraju, gdyż ma on charakter ogólnopolski. Projekt ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej. Osiągniemy to przede wszystkim m.in. poprzez utworzenie specjalnej strony promującej całą kampanię, organizowanie konkursów dla nauczycieli i uczniów oraz warsztatów edukacyjnych.

Akcja promowana będzie poprzez ulotki, przewodniki, emisje spotów reklamowych dotyczących projektu oraz konferencje.

Pierwsza konferencja pod hasłem „Globalne wyzwanie – bioróżnorodność – głos z Lubelszczyzny” zorganizowana została 19 grudnia 2014 roku, podczas której premierę miał film przyrodniczy zrealizowany na potrzeby projektu pn. „Nadbużańskie krajobrazy”, pokazujący walory naszej małej ojczyzny.


fot: UG Mircze