Gmina Mircze laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Reklamy

Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Spośród wszystkich nadesłanych wniosków Jury Konkursu na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 roku wybrało Nominatów XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”.

Dnia 31 lipca 2014 roku odbyło się II posiedzenie podczas którego wyłoniono Laureatów wyżej wspominanego konkursu, wśród których znalazła się Gmina Mircze

Wybór został dokonany w oparciu o przeprowadzone wcześniej audyty w wybranych samorządach, wskazanych przez Jury Konkursu.

Nagrodami dla Laureatów są:

  1. Prestiżowy certyfikat oraz statuetka “Przyjaznych Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”,
  2. nagroda pieniężna w wysokości 10.000 pln,
  3. bezpłatny montaż i emisja 4 minutowego filmu promującego zgłoszone przedsięwzięcie na portalu ONET.pl,
  4. bezpłatna promocja miasta gminy poprzez ogólnopolską wystawę zdjęć wielkoformatowych “Miasta Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
  5. bezpłatny udział w Kongresie Zakończeniowym “Budujemy Polskę Przyjazną Mieszkańcom i Środowisku”, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

 


źródło: UG Mircze