Gmina Mircze: Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Mieszkańcy gminy Mircze, którzy chcą się pozbyć wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklamy

Środki z funduszu są przeznaczone na pokrycie wszystkich kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją eternitu. Właściciel budynku musi jedynie zadbać o nowy dach.

Zainteresowane osoby, które chcą się starać o wsparcie powinny znać powierzchnię dachu pokrytego eternitem w metrach kwadratowych oraz posiadać zgłoszenie wymiany pokrycia ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Właściciele posesji nie otrzymują żadnych pieniędzy, ani nie muszą szukać firm, które zdejmą, wywiozą i zutylizują szkodliwe substancje. Zajmie się tym gmina i to ona rozliczy się z wykonawcą usługi. Termin zabierania azbestu będzie ustalany indywidualnie z właścicielami budynków.

Reklamy

Odpowiednie dokumenty trzeba złożyć do 31 marca w sekretariacie Urzędu Gminy Mircze, a niezbędne formularze są dostępne w pokoju 206 albo na stronie: www.mircze.pl. 

Mirecki samorząd pomaga mieszkańcom w utylizacji wyrobów, zawierających azbest, korzystając nie tylko ze środków funduszu ochrony środowiska, ale również z własnych pieniędzy i dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To ostatnie źródło finansowania jest coraz bardziej popularne, ponieważ w tym roku liczba wniosków o przyznanie szwajcarskiej dotacji jest prawie dwukrotnie większa niż rok wcześniej. 

Szacuje się, że na terenie gminy Mircze jest jeszcze do usunięcia prawie 500 tysięcy metrów kwadratowych azbestu.


źródło: ias24.eu