21 września 2023

Gmina Mircze: Nagrody w konkursach rozdane – ZDJĘCIA

W dniu 22 grudnia 2020 r. odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników konkursu „Zdrowie na talerzu” oraz „Strofy o zdrowiu”. Spotkanie odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

Reklamy

Organizatorami konkursów był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu, Wójt Gminy Mircze oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu.

Przed wręczeniem nagród, już po raz kolejny w Gminie Mircze zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce.

Reklamy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie – Jan Baryła przekazał Betlejemskie Światło Pokoju Wójt Gminy Mircze – Marcie Małyszek, Dyrektor Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wisznowie – Dorocie Miazga oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu – Małgorzacie Maciejewskiej oraz przedstawicielom Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień obiega świat.

Reklamy

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania miedzy narodami.

Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielimy się radosną nowiną. Światło wskazuje drogę, prowadzącą do życia w zgodzie i jedności, w pokoju, bezpieczeństwie i braterstwie.

KONKURS „ZDROWIE NA TALERZU”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się jednoetapowo. Komisja konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła 3 zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. W ramach konkursu wpłynęły 23 prace plastyczne z czterech szkół z terenu gminy. W kategorii I – nadesłano 13 prac, a w kategorii II – 10 prac.

Kryteria oceny:

zgodność z tematem,
kreatywność i wyobraźnia,
estetyka wykonania,
trafność doboru techniki.
Po wnikliwej analizie zasad regulaminowych i przeglądzie prac Komisja Konkursowa w składzie: Pani Dorota Smoll, Pan Dariusz Smoll, Pani Marta Małyszek, Pani Katarzyna Górniak-Kudełka, przyznała w ww. kategoriach następujące nagrody:

W kategorii I – klasy I-III

I miejsce:

Marcin Markowiec– Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

II miejsce:

Laura Kuc– Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

III miejsce:

Emil Horvath – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Wyróżnienia:

Paweł Warchał – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Lena Drączkowska – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Teo Horvath – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Joanna Koza – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Marek Połeć – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Paweł Załoga – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Emilia Jasic – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Maria Serwatka – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Kewin Matijuk – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Maja Diana Socha – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

W kategorii II – klasy IV-V

I miejsce:

Gabriela Baryła – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

II miejsce:

Lena Martyniuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

III miejsce ex aequo:

Mateusz Łoś – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Dominik Szawarski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Wyróżnienia:

Marcin Swaczyna – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

Daniel Duda – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Zuzanna Szwed – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Mikołaj Ostasz – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice

Kornelia Smyk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Joanna Ewa Kłoda – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

KONKURS „STROFY O ZDROWIU”

W konkursie wzięli udział uczniowie klas od VI do VIII.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się jednoetapowo. Komisja konkursowa dokonała oceny i analizy nadesłanych prac, każdy z członków komisji przyznał punkty w ilości od 1 do 17 każdej pracy. Po zsumowaniu punktów wyłoniono 3 zwycięzców z największą ilością punktów. Do konkursu nadesłanych zostało 17 prac literackich ze szkół z terenu gminy.

Kryteria oceny:

profilaktyczny przekaz treści,
propagowanie zdrowego stylu życia w formie poetyckiej,
kreatywność, oryginalność, pomysłowość.
Komisja Konkursowa w składzie: Pani Krystyna Bajerska, Pani Małgorzata Jóźwiak, Pani Ewa Kot, Pani Barbara Wielosz, Pani Anna Zawadzka- Starenga, przyznała w ww. konkursie następujące nagrody:

I miejsce:

Patrycja Kopka – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie

II miejsce:

Laura Mielniczuk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

III miejsce:

Mikołaj Grzywna – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Wyróżnienia:

Daria Adamczuk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Maja Maciejewska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Wiktoria Szkałuba – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Gabriela Kolano – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Kinga Kozak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Roksana Jaśkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Anna Nowosad – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Natalia Tomczuk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Karol Szabat – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Emilia Bończyk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Zuzanna Grabczuk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Barbara Sobczuk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Katarzyna Kursa – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu

Małgorzata Broda – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i dziękujemy za udział w konkursach.

Nagrody ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Mirczu oraz przez Gminę Mircze.

­

(info i fot. UG Mircze)