Gmina Mircze: Umowa na budowę wodociągu podpisana

5 lipca, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, podpisała umowę na realizację budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Modryniec, Modryń, Modryń-Kolonia o długości prawie 8,5 km.

Reklamy

W dniu 5 lipca 2021 roku Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Płoszaj, podpisała umowę z Tomaszem Kustra, reprezentującym Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Modryniec, Modryń, Modryń-Kolonia w Gminie Mircze”.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 5 stycznia 2022 r.

Reklamy

Umowa opiewa na kwotę 2 089 906,30 zł brutto.

W ramach umowy o dofinansowanie, zgodnie z którą jego poziom wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, powstanie zbiorowy system zaopatrzenia w wodę o długości 8,481 km oraz wykonanych zostanie około 57 przyłączy wodociągowych.

Zadanie realizowane będzie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

­

(info i fot. UG Mircze)


Zobacz też:

Bitwa nad Bugiem – Bolesław pokonał Jarosława – WIDEO

Bitwa nad Bugiem – Bolesław pokonał Jarosława – WIDEO


LubieHrubie na Instagramie