14 lipca 2024

Gmina Mircze: Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Punktach Przedszkolnych

W dniach 25 – 27 czerwca 2014r. w Punktach Przedszkolnych w Wiszniowie, Mirczu oraz Kryłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Reklamy

W uroczystościach wzięli udział Pan Wójt Lech Szopiński, Dyrektorzy Szkół Pan Jan Baryła, Pani Elżbieta Laskowska, Pan Józef Czerniak, Pani Wicedyrektor Elżbieta Szopińska, Pani Koordynator projektu Monika Ożga, a także rodzice dzieci, które uczęszczają do poszczególnych Punktów Przedszkolnych.

Uroczystości rozpoczęły się montażem słowno – muzycznym w wykonaniu dzieci przedszkolnych, który wzbudził wiele emocji wśród rodziców oraz przybyłych gości.

Następnie Pan Wójt Lech Szopiński wręczył dzieciom dyplomy ukończenia przedszkola oraz nagrody książkowe z najpiękniejszymi bajkami oraz pamiątkowe koszulki z nadrukiem „Edukacja przedszkolna z Gminą Mircze”.

Na zakończenie uroczystości dla dzieci oraz rodziców zorganizowany był poczęstunek.

Punkty Przedszkolne w Mirczu, w Wiszniowie oraz w Kryłowie od października 2012r funkcjonowały w ramach realizowanego projektu „Edukacja przedszkolna z Gminą Mircze”, który finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Gmina Mircze gorąco dziękuje dzieciom, rodzicom oraz wychowawcom za udział w projekcje.


Info i fot. UG Mircze