Gmina Uchanie: Będzie modernizacja hydroforni w Mojsławicach

Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona modernizacja hydroforni w Mojsławicach. Wymienione zostaną urządzenia służące do zaopatrzenia w wodę.

Reklamy

Dzięki podpisanej w dniu 11 maja 2021 roku umowie pomiędzy Wójtem Gminy Uchanie, a Marszałkiem Województwa Lubelskiego, inwestycja będzie dofinansowana w 63,63% ze środków europejskich. Całkowita wartość inwestycji to 184 485,93 zł netto z czego 117 388 zł stanowi dofinansowanie.

Modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(info i fot. UG Uchanie)


Zobacz też:

Pożar w Werbkowicach i bohaterski czyn sąsiada

Pożar w Werbkowicach i bohaterski czyn sąsiada