15 lipca 2024

Gmina Uchanie: Konieczność składania nowych deklaracji związanych z odbiorem śmieci

W związku ze zmianą miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Uchanie, właściciele nieruchomości są zobowiązani w terminie do 25 kwietnia 2014 roku złożyć nowe deklaracje wysokości opłat za wywóz śmieci.

Reklamy

W związku z publikacją uchwały nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Uchanie z dnia 21 marca 2014r.  zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwały nr XXXI/199/2014 Rady Gminy Uchanie z dnia 21 marca 2014 zmieniającą  uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy informuje się, że od 11-04-2014 r. zmianie ulegają miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

W przypadku odpadów segregowanych stawka miesięczna za osobę od  kwietnia 2014 roku wynosi 5zł, w przypadku odpadów zmieszanych  stawka miesięczna za osobę od kwietnia 2014 roku wynosi 7zł. W związku ze zmianą stawek właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani w terminie do 25 kwietnia 2014 roku złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając nowe stawki.

Reklamy

Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Uchanie pok. Nr 11. Jednocześnie informuje się, że terminy płatności opłaty nie uległy zmianie (za I kwartał do 15 kwietnia 2014r., za II kw. do 15 lipca 2014r., za III kw. do 15 października  2014r., za IV kw. do 15 stycznia 2015r.). Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Uchanie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Uchanie Nr 59820210162002160003740001.  


Deklaracja do pobrania

Reklamy


źródło: UG Uchanie