Gmina Uchanie: Konieczność składania nowych deklaracji związanych z odbiorem śmieci

W związku ze zmianą miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Uchanie, właściciele nieruchomości są zobowiązani w terminie do 25 kwietnia 2014 roku złożyć nowe deklaracje wysokości opłat za wywóz śmieci.

Reklamy

W związku z publikacją uchwały nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Uchanie z dnia 21 marca 2014r.  zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz uchwały nr XXXI/199/2014 Rady Gminy Uchanie z dnia 21 marca 2014 zmieniającą  uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy informuje się, że od 11-04-2014 r. zmianie ulegają miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

W przypadku odpadów segregowanych stawka miesięczna za osobę od  kwietnia 2014 roku wynosi 5zł, w przypadku odpadów zmieszanych  stawka miesięczna za osobę od kwietnia 2014 roku wynosi 7zł. W związku ze zmianą stawek właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani w terminie do 25 kwietnia 2014 roku złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając nowe stawki.

Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Uchanie pok. Nr 11. Jednocześnie informuje się, że terminy płatności opłaty nie uległy zmianie (za I kwartał do 15 kwietnia 2014r., za II kw. do 15 lipca 2014r., za III kw. do 15 października  2014r., za IV kw. do 15 stycznia 2015r.). Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Uchanie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Uchanie Nr 59820210162002160003740001.  


Deklaracja do pobrania


źródło: UG Uchanie