19 czerwca 2024

Gmina Uchanie: Uroczystości i festyn w Pielakach

W niedzielę 15 września 2019 r., przy pomniku w Pielakach odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy pomordowanych żołnierzy AK i ludności cywilnej w czasie II Wojny Światowej.

Reklamy

 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Uchanie, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Rejonowe Uchanie, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Hrubieszowie, Parafia Uchanie, KGW Pielaki, Sołectwo Pielaki oraz OSP Pielaki.

Mszę świętą w intencji ofiar tragicznych wydarzeń odprawił ks. Dariusz Bajwoluk – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach. Przed Mszą Świętą głos zabrał Leszek Czerwonka – Wójt Gminy Uchanie, który w swoim wystąpieniu odniósł się do tragicznych wydarzeń z okresu II Wojny Światowej jak również por. Andrzej Jaroszyński – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe Uchanie, który przedstawił rys historyczny.

Reklamy

Po Mszy Świętej odbył się apel pamięci oraz złożenie zniczy i wiązanek kwiatów przy pomniku.

W uroczystościach udział wzięli: Księża Parafii Uchanie – Ks. Dariusz Bajwoluk – proboszcz oraz Ks. Krzysztof Cyranowski – wikariusz. Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka oraz zastępca Wójta Monika Szumiło. Robert Bodziacki – Przewodniczący Rady Gminy Uchanie oraz Piotr Czapski – zastępca Przewodniczącego Rady wraz z Radnymi.  Sławomir  Zawiślak – Posła na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Zamość . Płk. Jakub Grabowski – Dowódca 2 pułk. Rozpoznawczego w Hrubieszowie. Płk. Zbigniew Krzyszczuk – Z-ca Dowódcy II Batalionu Obrony Terytorialnej w Lublinie. Asp. Sztab. Andrzej Kozielewicz – Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach, St. Kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Kpt. Szymon Senkowski – Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Horodle. Por. Marek Kruk – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie. St. Chorąży Andrzej Rosiński – Placówka Straży Granicznej w Horodle. Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce. Poczty Sztandarowe Armii Krajowej: Koło Rejonowe Zamość, Koło Rejonowe Stary Zamość, Koło Rejonowe Hrubieszów, Koło Rejonowe Mircze, Koło Rejonowe Trzeszczany, Koło Rejonowe Komarów, Koło Rejonowe Grabowiec, Koło Rejonowe Skierbieszów, Koło Rejonowe Uchanie. Poczet Sztandarowy ZKRP i BWP. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach. Poczet Straży Pożarnej w Uchaniach. Tadeusz Brzuchala – Prezes Związku Kombatantów RP i BWP.  Sławomir Pawelec – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Białopolu     O / Uchanie. Stefania Kulik – Skarbnik Urzędu Gminy Uchanie. Marzena Zarek – Wrzyszcz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach. Marta Momot – Cymborska – Sołtys Wsi Pielaki. Tomasz Stopa – Prezes Straży Pożarnej w Pielakach.  Sławomir Cymborski – Komendant Straży Pożarnej w Pielakach. Honorata Stopa – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pielakach, Delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Rozkoszówki. Drużyna Harcerzy i Zuchów z Suśca. Drużyna Harcerzy i Zuchów z Uchań.

Reklamy

Kompanię honorową wystawił 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Hrubieszowie. Dowódcą kompanii był Por. Piotr Wiśniewski. Apel poległych przeprowadził Por. Ernest Kamiński.

W dalszej części uroczystości przy świetlicy wiejskiej w Pielakach głos zabrał Poseł na Sejm RP oraz Prezes ŚZŻAK okręgu Zamość Sławomir Zawiślak, który po przemówieniu wręczył odznaczenia.

 

(info i fot. UG Uchanie)