Gmina Werbkowice: I Gminny Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Wójt Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają na konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Werbkowice (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) pod hasłem „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”.

Reklamy

Cel konkursu:
Zaszczepienie szacunku do kultury ludowej poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami wielkanocnymi,propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej, promocja szczególnie utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.
 
Techniki: 
Dowolne techniki na podłożu papierowym
Maksymalny format prac 15×21 cm
Kategorie wiekowe:
Wiek uczestników od 5 do 15 lat
Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:
A) 5-8 lat
B) 9-12 lat
C) 13-15 lat
 
Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy. 
 
Nagrody:
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy.
O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 
 
Inne warunki:
Każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela.
Termin składania prac upływa z dniem 20 marca 2014 r. Spotkanie z autorami nagrodzonych prac oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 11.00 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.
 
Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 657 20 32, 84 657 20 78.
 
Temat konkursu jest prosty i zrozumiały, życzymy więc owocnej pracy twórczej i wytrwałości.
Do zobaczenia 27 marca 2014!
 
 
Info: UG Werbkowice