20 maja 2024

Gmina Werbkowice: Nabór wniosków na instalacje solarne

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 – 2018.


Nabór trwa  do 24 lutego 2016 r.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać:

– osobiście w Urzędzie Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pokoje nr: 9, 12, 14 lub 
– telefonicznie po nr telefonu 84 657 20 80, w. 33, 35 lub 44.


Regulamin naboru oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.werbkowice.pl