21 czerwca 2024

Horodło: Laptopy dla uczniów

Gmina Horodło zakupiła laptopy dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Reklamy

Gmina Horodło złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach programu Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i gminie Horodło przyznano wnioskowane wsparcie w wysokości 54 972,39 zł na zakup 17 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Reklamy

Zakupiony sprzęt zostanie użyczony uczniom z dwóch gminnych szkół – Zespołu Szkół im. Unii Horodelskiej w Horodle oraz Szkoły Podstawowej w Strzyżowie, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im uczestnictwo w zdalnych lekcjach.

­

Reklamy

fot. lubiehrubie.pl