21 lipca 2024

Inwestycje w gminie Hrubieszów

Rozbudowa świetlicy, punkt widokowy na grodzisku w Gródku, ścieżka historyczno-przyrodnicza „Królewski Kąt” pomiędzy Gródkiem i Czumowem, pawilony wystawiennicze w Lasku Czumowskim, remonty mostów i dróg – oto niektóre inwestycje zaplanowane do realizacji przez gminę Hrubieszów.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku”. W ramach inwestycji do istniejącego budynku świetlicy, który dawniej pełnił funkcję sklepu, ma zostać dobudowana dodatkowa część. Dzięki temu świetlica zostanie powiększona i unowocześniona. Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 21.02.2018 r. Dokumentacja dostępna jest pod adresem

http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=55490

Reklamy

Projekt „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku” realizowany jest dzięki otrzymaniu przez Gminę Hrubieszów dofinansowania z unijnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu powinna zakończyć się w październiku 2018 r.

Podhrubieszowski Gródek to bardzo atrakcyjna miejscowość, o czym świadczą inne inwestycje realizowane i planowane na jego terenie. Znaczna część miejscowości objęta jest ochroną w ramach dwóch obszarów Natura 2000.

Reklamy

Dzięki temu, od roku, Gmina Hrubieszów realizuje projekt pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach tego projektu odbywał się m.in. wypas owiec na grodzisku w Gródku. W tym roku owce ponownie tam zagoszczą, ale zostaną także przeprowadzone prace związane z infrastrukturą.

W październiku 2017 r. zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych, który ma wykonać punkt widokowy na grodzisku w Gródku, oznakować ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Królewski Kąt” pomiędzy Gródkiem i Czumowem oraz wybudować pawilony wystawiennicze w tzw. „Lasku Czumowskim”. Prace mają zakończyć się w sierpniu br.

W ramach tego samego projektu, na początku lutego br. Gmina Hrubieszów zawarła umowy z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w ramach przetargu, który ma wykonać remont dwóch małych mostów na lokalnych ciekach wodnych w miejscowości Teptiuków i utwardzić drogę gminną nr 111091 L Teptiuków – Gródek na długości ponad 670 m.

Nie doszło natomiast do podpisania umowy na remont mostu na rzece Huczwa w Gródku. W związku z tym, w najbliższym czasie Gmina Hrubieszów ogłosi kolejny przetarg na wykonanie remontu tego mostu. Prace na mostach i drodze mają zakończyć się najpóźniej w sierpniu 2018 r. Dzięki temu powstanie trasa, którą turyści będą mogli dotrzeć m.in. grodziska.

 

źródło: UG Hrubieszów