5 marca 2024

Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Hrubieszów

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe.

Reklamy

Gmina Hrubieszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Gmina Hrubieszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że podjęto działania mające na celu diagnozę potrzeb dot. realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez poprawę bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych realizowana będzie poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” jako dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Reklamy

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub z mieszkającymi z nimi bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, a którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. Ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o kontakt telefoniczny 84 696 26 81  wew. 28 lub 31  oraz e-mailowy na adres hrubieszowg@ops.pl  do dnia 18 lutego 2022r.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

­

(info: UG Hrubieszów / GOPS)


Zobacz też:

Wioska Gotów w Masłomęczu z lotu ptaka (ZDJĘCIA, WIDEO)

Wioska Gotów w Masłomęczu z lotu ptaka (ZDJĘCIA, WIDEO)


LubieHrubie na YouTube