19 czerwca 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą na rozwój firmy

Pracownik wykwalifikowany potrafi szybciej, sprawniej i bardziej efektywnie wykonywać swoje obowiązki co bezpośrednio na działalność firmy i możliwość jej rozwoju. Szkolenia to najlepsza inwestycja w kadry, która odgrywa coraz większego znaczenie dla pracodawcy.

Reklamy

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy, przeznaczona na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców.


Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Reklamy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy, przeznaczona na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców.


Kto może skorzystać z KFS?

Reklamy

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2018:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W ramach rezerwy KFS mogą również uczestniczyć pracownicy powyżej 45 roku życia.

Jaka jest wysokość dofinansowania doszkoleń?

  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniające 9 osób i mniej),
  • 80%kosztów kształcenia ustawicznego, dla pozostałych podmiotów.


Jak ubiegać się o dofinansowanie do szkoleń? 

1. Pracodawca wybiera pracowników i szkolenia komputerowe z oferty http://nauczsieexcela.pl/ – dostosowujemy szkolenia do potrzeb pracowników i pracodawcy, szkolenia są realizowane w miejscu pracy lub niedalekiej odległości. Szkolenia realizowane na wszystkich poziomach zaawansowania o charakterze warsztatowym (laptopy dla każdego uczestnika).

2. Pracodawca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy i czeka na decyzję – gwarantujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku bez względu na końcową decyzję PUP.

3. W przypadku decyzji pozytywnej Pracodawca podpisuje umowę z PUP i instytucją szkoleniową.

4. Realizator szkoleń prowadzi szkolenia dla pracowników, a po ich zakończeniu następuje rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy – biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę w tego typu programach chętnie wspieramy Naszych Klientów również na etapie rozliczania dofinansowania.

Wybierając Naszą firmę gwarantujemy pomoc od samego wyboru szkolenia, przez przygotowanie wniosku po rozliczenie z PUP. Gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość szkoleń. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu drogą mailową biuro@nauczsieexcela.pl lub telefonicznie 609-607-684.