Książka historyka z Werbkowic

W ostatnich tygodniach nakładem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie ukazała się książka pt. „Ukraiński emigrant. Działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego (1896-1995)”. Jej autor, dr Mariusz Sawa, jest historykiem, pochodzi z Werbkowic, ukończył LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz studia historyczne na KUL, pracuje w lubelskim oddziale IPN.

Reklamy

 

Książka poświęcona jest Iwanowi Kedrynowi, ukraińskiemu intelektualiście, komentatorowi politycznemu, dziennikarzowi, politykowi, działaczowi greckokatolickiemu, rzecznikowi polsko-ukraińskiego porozumienia, który przed II wojną światową pracował w Polsce, w okresie okupacji przebywał w Krakowie, a po zakończeniu wojny wyjechał do Austrii i USA.

Książka będzie prezentowana podczas najbliższych Lubelskich Targów książki w dniach 10-11 czerwca na stoisku IPN:

http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/wydarzenia/imprezy/1768-x-lubelskie-targi-ksiki.html

 

Publikację można nabyć w siedzibie oddziału lubelskiego IPN w cenie 21,00 zł, Tel. 81 53 63 480, e-mail: mariusz.sawa@ipn.gov.pl

lub przez Internet w księgarni wysyłkowej: 

https://ipn.poczytaj.pl/ksiazka/ukrainski-emigrant-dzialalnosc-i-mysl-iwana-kedryna-rudnyckiego-1896-1005-mariusz-sawa,354919

 

Promocja książki odbędzie w Warszawie w Centrum Edukacyjnym IPN 16 czerwca o godzinie 17:30:

http://przystanekhistoria.ipn.gov.pl/ph/aktualnosci/5735,Promocja-ksiazki-Ukrainski-emigrant-Dzialalnosc-i-mysl-Iwana-Kedryna-Rudnyckiego.html

 

***

 

„Stwierdzono, że »mówić o życiu Iwana Kedryna to mówić o historii ukraińskiego narodu w XX stuleciu«. Niewiele w tym przesady, zwłaszcza gdy patrzymy na dzieje Ukrainy Zachodniej. Zdobywający szlify dziennikarskie w niełatwych dla Ukraińca realiach międzywojennej Polski, pracujący w okupowanym przez Niemców Krakowie w prasie ukraińskiej, następnie emigrant -Kedryn znał dobrze Polskę, zwłaszcza tę międzywojenną, był wobec niej krytyczny, ale też wywarła ona na niego silny wpływ formacyjny. Dotyczy to, co warto zauważyć, potężnej części środowiska ukraińskich emigrantów, zwłaszcza tych aktywnie obecnych w akademickim i intelektualnym życiu Zachodu, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Już ten fakt czyni go interesującym dla polskiego historyka. […] 
Autor dociekliwie spenetrował zasoby archiwalne od Nowego Jorku po Lwów, nie pominął też kanadyjskiego Edmonton czy starej europejskiej stolicy ukraińskiej emigracji, Monachium. […] 
Mamy do czynienia z napisaną z pasją, ciekawą rozprawą, solidnie opartą na źródłach i na nie zawsze łatwo dostępnej literaturze przedmiotu”.

Dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL i IEŚW

 

***

„Do dużych zalet pracy Sawy trzeba zaliczyć rozdziały dotyczące stosunku Kedryna-Rudnyckiego do nacjonalizmu ukraińskiego oraz do porozumienia z Polakami […]. Szczególnie polskim czytelnikom, nawykłym do stereotypowego obrazu »ukraińskiego nacjonalisty«, doprawdy przyda się rozjaśnienie tego, jak bohater pracy w latach trzydziestych mógł być jednocześnie w stanie głębokiego nieporozumienia z Dmytro Doncowem (co nie uległo zmianie także po wojnie) oraz porozumienia, czy wręcz przyjaźni z Jewhenem Konowalcem. […] 
Z kolei rozdział o próbach porozumienia z Polakami ukazuje Kedryna-Rudnyckiego jako osobę stawiającą partnerom bardzo wysokie wymagania, to jednak otwartą na dialog”.

Dr hab, Tomasz Stryjek, prof. nadzw. ISP PAN