KT: Werbkowice rozwijają się dynamicznie – rozmowa z wójtem Lechem Bojko

Kronika Tygodnia: – Gmina Werbkowice jest gminą typowo rolniczą, bardzo rozległą, ma aż 26 miejscowości. Nie leży w sąsiedztwie dużego miasta, nie ma też strefy ekonomicznej. Mimo tych warunków dynamicznie się rozwija – mówi wójt Lech Bojko.

Reklamy

 

Zamożność gminy, jej możliwości budżetowe, kreatywność i zaangażowanie władz lokalnych to czynniki składające się na rozwój gminy Werbkowice?

– Do tego potrzebna jest jeszcze sprecyzowana wizja rozwoju i cierpliwość. Rozwój gminy wymaga od władz lokalnych umiejętności odpowiedzialnego ustalania priorytetów, rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania nim oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców przez sukcesywne usuwanie różnic w życiu gospodarczym i społecznym…

Więcej:

http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/11880,werbkowice-rozwijaja-sie-dynamicznie-rozmowa-zwojt

 

źródło i fot. kronikatygodnia.pl