Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – zapraszamy na konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie przystępuje do opracowania „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy


Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców powiatu, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy.

W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje społeczne, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich samorządów, instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, zakładów pracy a w szczególności mieszkańców powiatu,  odbędą się:

– w dniu 03.02.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Horodle,

– w dniu 04.02.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Uchaniach,

– w dniu 05.02.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie,

– w dniu 08.02.2016r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Mirczu,

– w dniu 10.02.2016r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Werbkowicach,

– w dniu 11.02.2016r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Dołhobyczowie,

– w dniu 11.02.2016r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Trzeszczanach

Podczas spotkań zostanie przedstawiony stan zagrożenia przestępczością w latach 2013-2015 oraz założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania zapraszamy do dyskusji.     KPP Hrubieszów