26 maja 2024

Mieszkasz w gminie Hrubieszów? Wypełnij internetową ankietę dotyczącą kultury!

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach zaprasza mieszkańców Gminy Hrubieszów do udziału w ankiecie.

 

W związku z realizacją projektu Wschodnia strona ANIMACJI GOK zachęca do aktywności podczas prowadzonej diagnozy na terenie Gminy Hrubieszów.

– Wierzymy, że nasze działania pomogą w odnalezieniu potencjału kulturotwórczego oraz odkryją nowe formy współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy, a pracownikami GOK. – informują autorzy ankiety. – Przeprowadzone badania mają również pokazać, jakich zmian należy dokonać w samej instytucji kultury aby oferta, jaką przedkładamy społeczeństwu była atrakcyjna i wynikała z jego potrzeb.

Diagnoza prowadzona jest przez pracowników GOK, przy współpracy z Lubelską Grupą Badawczą.

Projekt Wschodnia strona ANIMACJI dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

 

Link do ankiety:

https://forms.gle/w9GGoUUER6QTxjJ67