Mircze: Jubileusz 50-lecia Zespołu Śpiewaczego „Echo”

W dniu 13 maja 2016 roku odbył się Jubileusz 50-lecia Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Echo” w Mirczu.

Reklamy

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji członków zespołu pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu – ks. Tomasza Giergiela.

Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, gdzie rozpoczęła się kolejna część uroczystości.

Na początku głos zabrała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek witając wszystkich zgormadzonych, a przede wszystkim członków Zespołu Śpiewaczego Seniorów „ECHO” w Mirczu.

Następnie Przewodnicząca Zespołu – Danuta Ślązak przedstawiła sprawozdanie z 50 lat działalności grupy.

Wszyscy członkowie zespołu – zarówno Ci obecni jak i Ci, którzy na przestrzeni lat śpiewali w zespole „ECHO” otrzymali od Wójt Gminy Mircze – Marty Małyszek listy gratulacyjne oraz szklane statuetki.

Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Członkowie zespołu otrzymali także dyplomy gratulacyjne od Przewodniczącego Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Feliksa Rębacza. Również Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek docenił Zespół Śpiewaczy Seniorów „ECHO” za staż działalności – list skierowany do członków zespołu w imieniu Wojewody odczytała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek.

Zespół doceniony został także przez Starostę Hrubieszowskiego – Józefa Kuropatwę, który oprócz upominku wręczył Zespołowi pamiątkowy grawerton.

Dla najbardziej zasłużonych członków zespołu, odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego wręczyła je Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu – Marianna Sobczuk, a otrzymali je: Kazimierz Maciuk, Danuta Ślązak oraz pośmiertnie – Stefania Nieckarz.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego głos zabrała Pani Janina Biegalska– główny specjalista ds. muzeów i twórczości ludowej w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – wręczając na ręce Przewodniczącej Zespołu – Danuty Ślązak grawerton.

Członkowie Zespołu otrzymali życzenia od członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Mirczu, które przygotowały wspaniały poczęstunek podczas uroczystości, a także upominki od zaproszonych gości.

Od wszystkich obecnych na piątkowej uroczystości Zespół Śpiewaczy Seniorów „ECHO” usłyszał głośne „sto lat”, podczas którego można było skosztować tortów przygotowanych specjalnie na to święto. Jeden tort był prezentem od Koła Gospodyń Wiejskich w Mirczu natomiast drugi od Wójta Gminy Mircze – Marty Małyszek.

Podczas uroczystości gościnnie wystąpiła Kapela MOCH-BAND oraz Zespół Śpiewaczy „LAWENDA”.

Całość wydarzenia poprowadził Damian Otkała.

 

***

 

Obecni i byli członkowie Zespołu Śpiewaczego Seniorów „ECHO” w Mirczu:

Nieckarz Stefania, Ślązak Danuta, Mikos Kazimiera, Dyrda Marianna, Jurkiewicz Leszek, Hulak Czesława, Uniczko Marianna, Serafin Helena, Nowosad Irena, Marzec Wanda, Gierolińska Aniela, Pukaluk Marianna, Maciuk Kazimierz, Łyś Ryszard, Burda Stanisław, Falęta Edward, Nieckarz Joanna, Matczuk Regina, Wajda Janina, Kozigrodzka Janina, Hyrchała Czesława, Świderek Wanda, Sienicka Zofia, Dębicka Maria, Dąbrowska Grażyna, Mielniczuk Zofia, Skwarek Leokadia, Kozyra Leokadia, Śliz Jadwiga, Moskwa Kazimiera, Smyk Aniela, Buchajczuk Danuta, Oleszczak Teresa, Przybysz Helena, Sola Krystyna, Wojciechowska Helena, Nieduziak Helena, Brygida Adamczuk, Teresa Stanisławek, Jadwiga Kwaśna, Elżbieta Drozd.


***

 

Informacja  z działalności Zespołu Śpiewaczego Seniorów „ECHO” w Mirczu działającego   przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu zaprezentowana przez Przewodniczącą Zespołu – Danutę Ślązak

W roku 1965 w Mirczu powstało Koło Gospodyń Wiejskich, a w roku następnym z inicjatywy Przewodniczącej Koła – Stefanii Nieckarz, przy  Kole został założony Zespół Śpiewaczy liczący początkowo 18 członkiń. Stroje z kretonu uszyto z pieniędzy uzyskanych z organizowania zabaw wiejskich, buty zakupił Bank Spółdzielczy,  a akordeon Gminna Spółdzielnia w Mirczu. Pierwszym kierownikiem zespołu został Pan Kazimierz Maciuk. Kierował zespołem w latach 1966-1978. Do roku 1976  Kierownika Zespołu opłacało Koło Gospodyń Wiejskich w Mirczu za pieniądze uzyskane z  zabaw wiejskich. Zespół pierwszy raz wystąpił  w Hrubieszowie – z okazji  Dożynek Powiatowych. Następne lata to pasmo licznych występów na przeróżnych uroczystościach – Dniach Miejscowości, dożynkach, przeglądach, świętach państwowych  i okolicznościowych, wszelkiego rodzaju rocznicach, przy witaniu kajakarzy w 6 spływach kajakowych krajowych i 3 międzynarodowych w Kryłowie, na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie, na Gali Zespołów Ludowych w Tomaszowie Lubelskim w roku 2005 i wielu innych  wydarzeniach rangi lokalnej, powiatowej czy wojewódzkiej. W ciągu 50-lecia zespół wystąpił około  650 razy. Licznie zgromadzone podziękowania,  dyplomy, listy gratulacyjne, puchary, statuetki oraz nagrody pieniężne świadczą o randze zespołu. Ukoronowaniem działalności Zespołu Śpiewaczego Seniorów „Echo” jest otrzymanie w roku 2006 Dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z okazji 40-lecia za wkład pracy w kulturę ludową  oraz z okazji jubileuszu 45-lecia odznaki honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej”. Członkinie zespołu posiadają wiele odznaczeń, medali pamiątkowych, szczególnie założycielka zespołu Stefania Nieckarz oraz Danuta Ślązak i Kierownik Zespołu – Kazimierz Maciuk. W latach 2003-2013 przy zespole działała kapela, w której grało 5 mężczyzn. Obecnie na akordeonie przygrywa Kierownik – Kazimierz Maciuk. Oprócz występów, członkinie zespołu aktywnie działały w Kole Gospodyń  Wiejskich organizując różne formy artystyczne i imprezy dla mieszkańców Mircza i okolic. Były to m. in. Dni Miejscowości, zabawy taneczne, choinki dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 22 lipca. Panie organizowały wycieczki np. do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Warszawy i Łańcuta. Brały udział i współorganizowały różne kursy dla kobiet:  szycia, gotowania, pieczenia, hafciarstwa itp. Uczestniczyły w popularnych kiedyś czynach społecznych na rzecz lokalnej społeczności, a nawet zajmowały się amatorskim teatrem obrzędowym, powołując do życia w roku 1983  teatr „Prządki”. Co roku wykonywały piękne wieńce dożynkowe, które były ozdabiane ręcznie wypieczonym  korowajem przez nieżyjącą już Stefanię Nieckarz. Stefania Nieckarz i Danuta Ślązak tworzyły poezję ludową. Szczególnie Danuta Ślązak chętnie prezentowała i recytowała  swoje wiersze na scenie,  podczas występów zespołu. Od roku 2008 do 2013 członkinie zespołu  uczestniczyły w organizowanych Targach Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej  w Mirczu, prezentując wykonane przez siebie  wypieki, potrawy, rękodzieło (palmy, pisanki inne wytwory) i tym samym uzyskując nagrodę  „Laur Publiczności” za najlepsze stoisko zdaniem odwiedzających targi. Uzyskane nagrody finansowe z występów lub konkursów zespołów amatorskich były przeznaczane na zakup strojów a nawet na budowę sanatorium dla dzieci wiejskich w Radecznicy. Piękne stroje ludowe, które posiada Zespół, zostały uszyte przez nieżyjącą już członkinię zespołu Danutę Falętę, a  materiał zakupiony został z funduszy Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu. W ciągu swojej 50-letniej działalności skład i repertuar zespołu ulegał zmianom. Obecnie w zespole występuje 10 osób. Repertuar to piosenki ludowe, biesiadne, żołnierskie, niepodległościowe, przyśpiewki i inne.

Kończąc powoli podsumowanie, chciałabym jeszcze przypomnieć kierowników zespołu, którymi byli: Stefania Nieckarz w latach 1966 -1979, Izabela Łuczak w roku 1980, Danuta Ślązak w latach 1981-1997, Stefania Nieckarz w latach 1998-2003, Elżbieta Drozd w roku 2004 i ponownie Danuta Ślązak od roku 2005 do dziś.  Instruktorami od strony artystycznej byli: w latach 1966-1978 Kazimierz Maciuk, w latach 1979 – 2003  Kazimierz Bury i ponownie od roku 2004 do dzisiaj Kazimierz Maciuk. Począwszy od 20-lecia zespołu w roku 1986  byliśmy inicjatoami naszych jubileuszy co pięć lat. Doczekaliśmy 50-lecia zespołu w niezłym zdrowiu  i kondycji. Cieszymy się, że możemy wraz z Państwem obchodzić nasz jubileusz. W tym miejscu chciałabym w imieniu zespołu i własnym serdecznie podziękować naszym drogim gościom za przybycie i obecność na naszej  uroczystości  jubileuszowej. Dziękuję także wszystkim osobom, z którymi przyszło  nam współpracować i spotykać się w czasie naszej 50-letniej działalności, wszystkim Wójtom i  władzom, organizacjom  i instytucjom oraz ludziom kultury szczebla samorządowego, powiatowego i wojewódzkiego, koleżankom i kolegom z innych zespołów, sponsorom  oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nam pomagali i promowali naszą działalność artystyczną. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i zadowolenia ze swojej pracy zawodowej.


Zdjęcia:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=1&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2120fot. UG Mircze