28 maja 2024

Mircze: Prace przy rozbudowie GOK prawie na ukończeniu

Trwają prace przy rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 1332/1 i 1332/2.

Wykonawca robót: Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło z Płoskiego rozpoczął prace jeszcze we wrześniu 2013 roku. Termin zakończenia prac budowlanych ustalony jest na 31 sierpnia 2014 roku. Na dzień dzisiejszy wszystko przebiega zgodnie z planem.

Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji Odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Gmina Mircze pozyskała na ten cel 500.000,00 złotych, a wartość całej umowy to ponad 1.820.000,00 zł

 

 

Więcej zdjęć z budowy można zobaczyć:

TUTAJ »

 

Info i fot. UG Mircze