Misterium Męki Pańskiej w Dołhobyczowie

18 kwietnia 2019 roku, w Dołhobyczowie, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, po raz piąty odbyło się Misterium Męki Pańskiej.

Reklamy

 

Tym razem wpisywało się w liturgiczne celebrowanie ostatniej wieczerzy wraz z obrzędem obmywania stóp oraz w tajemnice pojmania i uwięzienia Jezusa.

Dzięki działalności Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji, ponad 70 osób zostało zaangażowanych, aby przedstawić, co działo się z Chrystusem od ustanowienia przez niego Eucharystii, aż po śmierć i złożenie do grobu.

Dobrze przygotowani aktorzy, ze spokojem odgrywali role sanhedrynu, Kajfasza, Piłata i Heroda wraz z całym ich dworem, apostołów i tych wszystkich, którzy do końca wytrwali przy Jezusie. Misterium zakończyło się drogą krzyżową, po której przy pustych krzyżach udzielono Błogosławieństwa.

Tuż po nim wszyscy wrócili do domów w ciszy, która przemawiała do wiernych nie tylko tego pięknego wieczoru, ale także przez całe Triduum Paschalne. Warto dodać ze Boża opatrzność dała nam piękną pogodę i przemawiający blask pełni księżyca.

Za całe wydarzenie dziękujemy panu Bogu, aktorom, wszystkim zaangażowanym i widzom. Mamy nadzieje, że pamięć misterium zostanie w nas i będzie pobudzać do jeszcze większej wdzięczności Panu Jezusowi za to, co dla każdego z nas zrobił.

 

Ks. Grzegorz Korgul

fot. PCKiR

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Misterium Męki Pańskiej w Dołhobyczowie 

POWIAT – Dołhobyczów: Misterium Męki Pańskiej