Modernizacja drogi w Wereszynie

Zakończono prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 3441L w miejscowości Wereszyn, w gminie Mircze.

Reklamy

 

Powiat Hrubieszowski zakończył inwestycję pn. „Wykonanie  modernizacji  drogi  powiatowej  nr  3441L  położonej na działkach ewidencyjnych nr 1.173, 4.291/2, 4.292/1, 4.292/2, 4.292/3, 4.293/2 w miejscowości Wereszyn gmina Mircze na odcinku długości 990 mb.” 

Inwestycja  realizowana była w ramach Funduszu Gruntów Rolnych i Leśnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w 2018 roku.

Projekt obejmował modernizację  990 mb odcinka drogi w zakresie nawierzchni jezdni oraz włączenie jej do istniejącej sieci drogowej, jako drogi zbiorczej, mającej połączenie  z drogami gminnymi obsługującymi tereny rolne oraz  poprawiającej dojazd do działek rolnych i posesji.

Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzibą w Hrubieszowie.

Droga realizowana była w okresie od lipca do września br., a jej komisyjnego odbioru  dokonano w dniu 24 września br. z udziałem przedstawicieli starostwa i wykonawcy.

Ogólny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 425 140,89 zł, z czego kwota  200 000,00 zł stanowiła otrzymaną dotację z budżetu województwa lubelskiego,   a kwota 225 140,89 zł wkład własny.

Zrealizowana inwestycja, jest kolejnym elementem działań zmierzających do polepszenia stanu dróg powiatowych na obszarze powiatu, umożliwiających usprawnienie ruchu, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa jazdy.

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie