Moniatycze: Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych

13 października 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbyła się uroczystość ślubowania klas I Szkoły Podstawowej
i Gminnego Gimnazjum połączona z Akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Reklamy

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście; pan Robert Palichleb sekretarz Gminy Hrubieszów, ks. Jan Semeniuk proboszcz parafii w Moniatyczach, pani Alina Zielant i pan Jan Zaczkowski emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół oraz rodzice i uczniowie. Wszystkich przybyłych na tą ważną dla społeczności szkolnej uroczystość powitała pani dyrektor Katarzyna Lewandowska.

Świętowanie związane z Dniem Edukacji Narodowej poprzedziło uroczyste ślubowanie klas pierwszych naszej szkoły. Klasa pierwsza szkoły podstawowej pod kierunkiem swojej wychowawczyni pani Anny Mroczek przygotowała na dzień ślubowania program artystyczny, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków ze Szkoły Podstawowej i Gminnego Gimnazjum. Uczniowie złożyli przysięgę podnosząc prawą rękę w kierunku sztandaru szkoły.

Po odczytaniu przez przedstawicielkę Samorządu Uczniowskiego każdego punktu tekstu ślubowania, odpowiadali: „Ślubujemy” Następnie pani dyrektor Katarzyna Lewandowska pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotkniecie jego lewego ramienia dużym ołówkiem, życząc przy tym wielu sukcesów w nauce. Uroczystość pasowania zakończył krótką modlitwą i poświęceniem plecaków ksiądz proboszcz Jan Semeniuk. Na zakończenie ceremonii ślubowania każdy z pierwszaków otrzymał dyplom i słodki upominek.

Druga część uroczystości poświęcona była Dniu Edukacji Narodowej. Z tej okazji młodzi artyści z klasy I i II gimnazjum pod kierunkiem pani Elżbiety Zając uświetnili piosenką i wierszem ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, za poświęcenie i czujność oraz troskę o dobro wychowanków. Życzenia wyśpiewane były przez uczniów pod kierunkiem pana Rafała Piwkowskiego. Podniosłość uroczystości dodała piękna dekoracja z hasłem: „Miłość za troski ;wdzięczność za trud”, o którą zadbała pani Małgorzata Polikowska.

Uwieńczeniem uroczystości były życzenia od Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych złożone na ręce Pani Dyrektor.

 

Uczniowie Gminnego Gimnazjum