Nabór do Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Ślipczu z siedzibą w Kozodawach

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Ślipczu (od dnia 1 września 2019 r. siedziba placówki będzie znajdować się w budynku wygaszonego Gminnego Gimnazjum w Kozodawach) ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020.

Reklamy

 

– do przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 4 lat z obwodu szkoły należących do Gminy Hrubieszów (rok urodzenia 2016 – 2013).

– do klasy pierwszej (rok urodzenia 2012)

– do pozostałych klas dla dzieci z obwodu szkoły należących do Gminy Hrubieszów (Ślipcze, Czumów, Gródek) oraz wszystkich zainteresowanych.

Zapisu do klasy pierwszej oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ślipczu odbędą się w dniach od 25.02.2019 r. do 22.03.2019 r. Bliższe informacje dotyczące szczegółowych informacji znajdują się na stronie internetowej szkoły pod adresem www.spslipcze.szkolnastrona.pl w zakładce – rekrutacja.

 

Zalety placówki to:

– zajęcia dydaktyczne prowadzone  w małych grupach,

– ciepła, życzliwa, serdeczną rodzinna atmosfera,

 -wykwalifikowana, doświadczona, odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

 – zajęcia wyrównawcze z uczniami słabymi,

– opieka logopedy,

– kompleksowa opieka pedagogiczno– psychologiczna,

– nauka języków obcych w małych grupach

– zajęcia świetlicowe i opiekuńcze,

– możliwość korzystania z ciepłego posiłku.

– dowóz dzieci do szkoły i punktu przedszkolnego

– dobrze wyposażoną bibliotekę

– sale lekcyjne z dostępem do Internetu

– bogatą bazę dydaktyczną

– kontakt ze sztuką i profilaktyką: (kino, spektakle teatralne na terenie szkoły,wystawy,muzea, prelekcje tematyczne)

– wszechstronny rozwój fizyczny i profilaktyka prozdrowotna (zajęcia rekreacyjno– sportowe na terenie szkoły, naukę jazdy na nartach i pływania, całoroczne rozgrywki ligi szachowej

– atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego: (konkursy,wycieczki przedmiotowe,uroczystości szkolne i przedszkolne.

– rozwój  intelektualny oraz uzdolnień podczas zajęć: (przedmiotowych,językowych, informatycznych,ekologicznych,plastycznych,czytelniczych, teatralnych, ortograficznych.

 

SP Kozodawy

  •