Nadbużański Oddział Straży Granicznej patronem szkoły w Dołhobyczowie

12 października Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie otrzymała nazwę Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklamy

 

W uroczystości udział wzięli Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Jacek Szcząchor wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami, Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego Kuratora Oświaty – Monika Żur, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Joanna Kwiatkowska oraz władze gminy i samorząd uczniowski.

Oficjalną część uroczystości nadania Imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie rozpoczęto od wciągnięcia flagi na maszt, i odśpiewania hymnu państwowego. Przedstawicielka Rady Gminy odczytała  Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej imienia NOSG, a następnie wręczyła ją Dyrektorowi Szkoły i Radzie Samorządu Uczniowskiego.

Tablicę pamiątkową odsłonił płk. SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  wspólnie z Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Joanną Kwiatkowską w asyście przedstawiciela Rady Rodziców i uczniów.

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w swoim przemówieniu zwrócił się do grona pedagogicznego oraz młodzieży podkreślając wagę dzisiejszej uroczystości. „Jest to dzień szczególny w życiu szkoły, ale i ważny w życiu Oddziału. Odegrany Hymn Państwowy, obecność sztandaru – to symbolika, która świadczy  o powadze tej chwili. Godność, honor, poświęcenie i oddanie, kultura osobista   – to wartości, które każdy obywatel, zarówno funkcjonariusz jak i uczeń powinien mieć  na sercu.”

Przed uroczystościami, uczniowie szkoły odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Dołhobyczowie. Dzieci zapoznano ze specyfiką pełnienia służby w Straży Granicznej oraz zaprezentowano umundurowanie, sprzęt służbowy i transportowy SG. Uczniowie uczestniczyli również w spotkaniu z przewodnikiem psa służbowego, który zaprezentował pokaz wyszkolenia swojego podopiecznego.

 

źródło i fot. NOSG