Nieledew: Gminny Dzień Seniora

17 Listopada w Domu Kultury w Nieledwi obchodziliśmy Gminny Dzień Seniora. W naszej uroczystości udział wzięło ponad 120 seniorów z całej gminy.

Reklamy


To znak, że seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy. Przybyli goście mogli podziwiać wiersz o seniorach przygotowany przez p.Janinę Mazur, prezentację najstarszego Klubu Seniora „Platan” z Nieledwi oraz wspaniały koncert w wykonaniu Grzegorza Szostak – wieloletniego pracownika Orkiestry Włościańskiej w Zamościu.

Wykonał on utwory z tematycznie związane z latami młodości seniorów. Dziękujemy za liczne przybyciei wspólne śpiewanie seniorom.  Szczególne podziękowania należą się również KGW z Nieledwi za przygotowanie ciast dla wszystkich przybyłych gości.info i fot. GOK Trzeszczany