18 kwietnia 2024

Nowa motopompa dla OSP w Żniatynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żniatynie pozyskała środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej.

 

Po raz kolejny Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie niesie pomoc finansową strażakom z terenu gminy Dołhobyczów.

Kolejną jednostką, która otrzymała dofinansowanie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żniatynie, która pozyskała środki finansowe z Funduszu w kwocie: 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do wzrostu skuteczności działań ratowniczych.