Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kryłów – ZDJĘCIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Kryłowie otrzymała samochód ratowniczo – gaśniczy GBA3/16 na podwoziu Volvo.

Reklamy

Ze względu na panującą na terenie kraju pandemię koronawirusa, uroczystość miała charakter symboliczny i przebiegła zgodnie z panującym reżimem sanitarnym oraz wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryłowie wchodzi w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i jest drugą jednostką, obok OSP Mircze, na terenie gminy, wchodzącą w skład KSRG.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 na podwoziu Volvo FLD3C w znaczący sposób zwiększy gotowość operacyjno-techniczną jednostki, a tym samym podniesie stan bezpieczeństwa ludności i zastąpi wysłużonego Jelcza.

Przekazany samochód o wartości 804 912 zł został zakupiony ze środków finansowych budżetu Gminy Mircze w wysokości 304 912 zł,  środków z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 120 000 zł oraz środków  z rezerwy celowej COVID – 380 000 zł.

­

info i fot. UG Mircze