20 lipca 2024

O strażakach ze Ślipcza

17 sierpnia 2014 r. 65 urodziny obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Ślipczu.

Reklamy

Jednostkę założono w 1948 roku a jej założycielami byli: Stanisław Kaproń, Józef Kaproń
i Adam Pawęzka. Pierwszym prezesem został Adam Pawęzka zaś naczelnikiem Stanisław Kaproń. Podstawowym sprzętem była wówczas motopompa. Obecnie Jednostce prezesuje Marian Bańka a naczelnikiem jest Marian Gzik. W pracy używają Stara A-244.

Strażacy dbają o bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców Ślipcza i okolic. Podejmują się także wielu innych działań wpływających na poprawę warunków życia na wsi m.in. corocznie odśnieżają drogi na terenie gm. Hrubieszów.

Reklamy

 

Uroczystość rozpoczął naczelnik Jednostki Marian Bańka. Zabierając głos, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie a zarazem Wójt Gminy Hrubieszów druh Jan Mołodecki powitał m.in. licznie przybyłych gości. Później odprawiono Mszę Św. a ks. proboszcz poświęcił tablicę pamiątkową i kapliczkę ze św. Florianem.

 

Jubileusz był także okazją do wręczenia medali i odznak członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślipczu. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano 7 druhom, odznakę „Strażak Wzorowy” również 7 druhom zaś odznakę „Za Wysługę Lat” otrzymało 17 druhów.

Reklamy

 

Uroczystość uświetnił występ „Czerwonej Jarzębiny” z Moroczyna i zespołu „To i Owo na Ludowo” z Gródka.

Jubileusz zakończono zabawą taneczną.

 

Info i fot: UG Hrubieszów