Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Mircze

W gminie Mircze obchody upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości i 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się przy pomniku X–lecia Niepodległości.

Reklamy

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

W gminie Mircze obchody upamiętniające to szczególne wydarzenie odbyły się przy pomniku X –lecia niepodległości, który został ufundowany przez miejscową inteligencję w 1929 r., aby uczcić dziesiątą rocznicę odrodzenia Polski.

Reklamy

W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze samorządowe, które reprezentowała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie: Dorota Guzina – Skarbnik Powiatu i Gerard Pisiewicz-Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

Zebrane delegacje złożyły wieńce.

W Imieniu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie wieniec złożyli: Dorota Guzina – Skarbnik Powiatu i Gerard Pisiewicz-Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

W imieniu Samorządu Gminy Mircze wieniec złożyli:  Marta Małyszek – Wójt Gminy Mircze, Agnieszka Furmańczuk – Sekretarz Gminy Mircze, Ryszard Wieczorek – Przewodniczący Rady Gminy Mircze.

W imieniu Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Gminne w Mirczu wieniec złożyli: p. o. Prezesa Związku – Edward Falęta z przedstawicielami młodzieży.

W imieniu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu wieniec złożyli: Piotr Jarczak, Adam Kostrubiec, Jarosław Karwacki.

W imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wieniec złożyli: Prezes Zarządu – Wacław Misztal oraz Członkowie Zarządu – Bogdan Nosal i Janusz Mielniczuk.

W imieniu Placówki Straży Granicznej w Kryłowie wieniec złożył Komendant Placówki mjr SG Dariusz Pedo.

W imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Moryniu wieniec złożyły: Beata Maciejewska, Jolanta Wiśniewska, Renata Majewska – Mazur.

W imieniu Nadleśnictwa Mircze wieniec złożyli: Zastępca Nadleśniczego – Krzysztof Krupa, Inżynier Nadzoru – Tadeusz Marzec.

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu wieniec złożyli: Dyrektor Marianna Sobczuk wraz z pracownikami Ewą Kobel i Czesławem Badyłą.

W imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu wieniec złożyli: Dyrektor Szkoły – Małgorzata Maciejewska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Gnap, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Matysiak.

W imieniu Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice wieniec złożyli: Dyrektor Szkoły – Zdzisława Jabłońska wraz z uczniami.

W imieniu Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie wieniec złożyli: Dyrektor Szkoły – Jan Baryła wraz z uczniami.

W imieniu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie wieniec złożyli: Dyrektor Szkoły – Dorota Miazga wraz z uczniami.

Harcerze z 9 Mireckiej Drużyny Harcerzy „TAJEMNICA” zapalili znicze.

 

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe:

– Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Terenowe w Mirczu,

– Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu,

– Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mirczu

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi

– Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie,

– Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie,

– Zarządu Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu.

 

Po przejściu do Kościoła Parafialnego w Mirczu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu zaprezentowali część artystyczną pt.,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli: Krystyny Bajerskiej, Bożeny Dyrdy, Haliny Wiatrzyk, Gabrieli Abramek i Rafała Piwkowskiego

Goście otrzymali dekoracyjne kotyliony wykonane przez uczniów szkoły w Mirczu pod kierunkiem Zdzisławy Stefaniak.

Głos zabrała Pani Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, która mówiła o wartości jaką jest wolność, miłość do Niepodległej Ojczyzny, o którą walczyli nasi przodkowie, przelewając krew i niosąc ofiarę życia.

Punktualnie o godzinie 12.00 w ramach akcji,,Niepodległa do Hymnu” wszyscy zebrani wykonali Hymn Państwowy”.

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu – ks. Tomasz Giergiel oraz ks. Leszek Pankowski.

Po odprawionym nabożeństwie zespół Arabeska zaprezentował koncert pieśni patriotycznych.

Harcerki z 9Mireckiej Drużyny Harcerek Tajemnicy prowadziły akcję,,CIASTKO” – kiermasz wypieków przygotowanych w barwach narodowych.

Pani Wójt  na zakończenie podziękowała wszystkim zgromadzonym za przybycie i świętowanie tak ważnego dla naszego narodu dnia.

 

Zdjęcia >>

 

***

 

W gminie Mircze, dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości odbyły sie też:

Marszobieg Niepodległości – fotorelacja >>

Ognisko z okazji 110lecia odzyskania niepodległości >>

 

źródło i fot. UG Mircze