Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mirczu

11 listopada 2016 roku odbyły się uroczyste obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Reklamy

 

Pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny Ziemi Mireckiej i Hrubieszowskiej zebrali się mieszkańcy gminy, władze samorządowe, które reprezentowała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek oraz Starosta Hrubieszowski – Józef Kuropatwa.

Uroczystości rozpoczęły się hymnem narodowym, a następnie przed pomnikiem wieńce złożyli:

– reprezentujący Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie: Starosta Hrubieszowski – Józef Kuropatwa, Skarbnik Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – Dorota Guzina oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – Gerard Pisiewicz,

– reprezentujący Samorząd Gminy Mircze: Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Ryszard Wieczorek oraz Radny Gminy Mircze – Ryszard Zwolak,

– reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Mirczu: Zastępca Prezesa – Jan Szpyrka,

– reprezentujący Placówkę Straży Granicznej w Kryłowie: Komendant PSG w Kryłowie – mjr Dariusz Pedo wraz z reprezentującym Posterunek Policji w Dołhobyczowie – podkom. Jarosławem Jasina,

– reprezentujący Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Terenowe w Mirczu: Zastępca Prezesa – Edward Falęta i osoby towarzyszące,

– reprezentujący Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu: Prezes Wacław Misztal, Zastępca Prezesa – Mateusz Kawula, Radny Gminy Mircze – Waldemar Wichniewicz,

– reprezentujący Zespół Szkół w Kryłowie: Dyrektor – Jan Baryła oraz uczniowie,

– reprezentujący Nadleśnictwo Mircze: Zastępca Nadleśniczego – Krzysztof Krupa oraz Specjalista Służby Leśnej – Elżbieta Szumarek,

– reprezentujący Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu: Zastępca Prezesa – Jan Koman i osoby towarzyszące,

– reprezentujący Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mirczu: Prezes – Gerard Pisiewicz, Skarbnik – Jarosław Karwacki, Członek Zarządu – Piotr Jarczak,

– reprezentujący Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu: Mirosław Orkiszewski, Elżbieta Wodzińska, Iwona Laszuk,

– reprezentujący Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu – Zastępca Dyrektora – Agnieszka Marciniuk, Zastępca Dyrektora – Joanna Kawałek, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Bartosz Zinczuk, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej – Emilia Bończyk,  Przewodnicząca Rady Rodziców – Urszula Łukaszczyk,

– reprezentujący Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: Dyrektor – Dorota Miazga, Jolanta Kowalczuk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe:

– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Mirczu,

– Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej – Koło Terenowe w Mirczu,

– Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gminne w Mirczu,

– Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mirczu,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszniowie,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,

– Zespołu Szkół w Kryłowie,

– Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu,

– Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie,

– Zarządu Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu.

Po przejściu do Kościoła Parafialnego w Mirczu uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu zaprezentowali poruszający montaż słowno – muzyczny, a następnie Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Proboszcz Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu – ks. Tomasz Giergiel.

Po odprawionym  nabożeństwie głos zabrała Wójt Gminy Mircze mówiąc o znaczeniu krzewienia patriotyzmu wśród najmłodszych i dziękując wszystkim zgromadzonym za przybycie i świętowanie tak ważnego dla naszego narodu dnia.


Zdjęcia:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&schemat=1&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=2289


fot. UG Mircze