Ograniczenia dla interesantów w Urzędzie Gminy Hrubieszów i GOPS

Od 26 października, w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej interesanci będą przyjmowani jedynie w punkcie samoobsługowym.

Reklamy

Od 26 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Hrubieszów oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej interesanci będą przyjmowani jedynie w punkcie samoobsługowym w godz. 8.00 – 15.00.

Wyznaczona w budynku strefa dla osób, którzy zechcą załatwić sprawę w Urzędzie będzie służyć jedynie do powzięcia druków i zostawienia ich wypełnionych w urnach. Będzie również możliwość komunikacji z wyznaczonym pracownikiem za pomocą wideokonferencji, jak to miało miejsce do tej pory.

Reklamy

Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała odbyć proces dotyczący weryfikacji założonej maseczki, sprawdzeniu temperatury ciała, dezynfekcji rąk oraz postępować zgodnie z poleceniami pracowników. W wyznaczonym punkcie samoobsługi będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.

W dalszym ciągu jednak zaleca się, jako podstawową formę komunikacji z urzędem oraz GOPS-em, dostępne rozwiązania telekomunikacyjne (skrzynka podawcza e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz pocztę tradycyjną.

Wszelkich płatności dotychczas realizowanych w kasie urzędu należy dokonywać w inny możliwy sposób, przelewem na konto Urzędu Gminy Hrubieszów – numer: 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296, a płatności na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie na numer: 05 1240 2829 1111 0000 4027 1365.

Niniejsze zasady stosowane będą do odwołania.


info: UG Hrubieszów