22 lipca 2024

OREW w Alojzowie zaprasza

W Alojzowie koło Werbkowic funkcjonuje bardzo nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Reklamy

 

Placówkęwyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne, współpraca wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej (oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, rehabilitant).

W lipcu i sierpniu prowadzimy zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Reklamy

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków.

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

Reklamy

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki: www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW).

OREW w Alojzowie na Facebooku:

https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-238018239880981/?fref=ts

 

Info i foto: OREW w Alojzowie