Otwarcie izby pamięci w Szkole Podstawowej w Mirczu [ZDJĘCIA]

20 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Mirczu dokonano uroczystego otwarcia izby pamięci poświęconej Prymasowi Tysiąclecia – Patronowi byłego Gimnazjum w Mirczu.

Reklamy

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

(J. Piłsudski)

Zaszczycili nas swoją obecnością: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Rojek, Pani Iwona Czarcińska – przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie i jednocześnie wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała St. Wyszyńskiego, Ks. Kanonik Leszek Pankowski – były proboszcz naszej  parafii, Ks. Kanonik Stanisław Kubczak  – proboszcz  parafii Werbkowice, Ks. Marek Giergiel – proboszcz Parafii pw. Ducha Św. w Hrubieszowie, Ks. Michał Moń – proboszcz parafii Kryłów, Ks. Franciszek Kościelski – proboszcz  parafii Cichobórz oraz współorganizatorzy uroczystości, tj. Ks. proboszcz Tomasz Giergiel  oraz Ks. wikary Tomasz Migas.

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Władz Samorządowych, tj.: Pani Marty Małyszek – Wójt Gminy Mircze, Pani Agnieszki Furmańczuk – sekretarz Gminy Mircze,  Pani Anny Płoszaj – skarbnika Gminy Mircze, Pani Alicji Mączki – księgowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Mirczu. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mircze: Pani Dorota Miazga – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, Pani Zdzisława Jabłońska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szychowicach, Pan Jan Baryła – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kryłowie. Przybyli także przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą szkołą tj.: Pan Paweł Zawiślak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mircze, Pani Katarzyna Górniak- Kudełka – kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu, Pan Adrian Działa – dyrektor GOK w Mirczu, Pani Anna Piluś – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu wraz z pracownikami oraz wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Justyna Pacaj. Obecni byli także nauczyciele – emeryci, którzy pracowali w Gimnazjum w Mirczu.

Pani Dyrektor Małgorzata Maciejewska powitała zaproszonych gości oraz społeczność naszej szkoły. W swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła, że uroczystość otwarcia Izby Pamięci Wielkiego Polaka, prymasa Polski – błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego pięknie łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Szkoły Podstawowej w Mirczu. Następnie młodzież zaprezentowała część artystyczną, w której znalazły się elementy biografii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiersze  oraz KRUCJATA MIŁOŚCI, która zachęca do miłości bliźniego.

Zaprezentowano także film pt. „Uwięziony Prymas” nakręcony w 2001 r. w murach powstającego gimnazjum oraz w kościele parafialnym w Mirczu. Historię wyboru Patrona oraz działania podjęte w gimnazjum w związku z osobą tak wielkiego Polaka przypomniał były Dyrektor Gimnazjum w Mirczu – Pan Józef Czerniak. Na koniec uczniowie odczytali prace nagrodzone w konkursach literackich, zorganizowanych z tej okazji. Część artystyczną uświetniły pieśni i piosenki, które przygotowali ze swoim uczniami: Pan Rafał Piwkowski oraz Pani Iwona Laszuk, zaś prezentację multimedialną opracowała Pani Gabriela Abramek. Koordynatorem części artystycznej była Pani Ewa Kot.

Po części artystycznej zabrali głos zaproszeni goście, m.in.: Pani Wójt Marta Małyszek, Ks. Leszek Pankowski oraz Pani Iwona Czarcińska, która podkreśliła, że jesteśmy prekursorami w Polsce, jeśli chodzi o otwieranie  w szkołach Izb Pamięci Prymasa Tysiąclecia.

Następnie uroczyście otwarto i poświęcono salę bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dokonał tego Ksiądz biskup, który podkreślił, jak ważna jest pamięć o tak niezwykłej postaci, która jest przykładem wielkiego autorytetu dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Ekspozycję materiałów i pamiątek opracowała Pani Dorota Smoll oraz Pani wicedyrektor Anna Zawadzka-Straenga. Gazetki dotyczące konkursów przygotowały Panie Krystyna Bajerska i Ewa Kot.

Po uroczystościach w szkole pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana Rojka odprawiono Mszę Świętą z sakramentem bierzmowania dla ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Mirczu.

­

(Źródło: Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu)


Zobacz też:

Gmina Mircze: Prace remontowe na drogach rozpoczęte

Gmina Mircze: Prace remontowe na drogach rozpoczęte