25 czerwca 2024

Podpisano umowę na przebudowę drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa

9 lipca władze powiatu hrubieszowskiego podpisały umowę na przebudowę drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa.

Reklamy

 

W dniu 9 lipca 2019 r. Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk oraz Wicestarosta Wojciech Sołtysiak podpisali umowę na przebudowę drogi przygranicznej nr 3432L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa od km 28+ 100 do km 30 + 870, z Prezesem Zarządu inż. Dariuszem Gumieniakiem reprezentującym wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie.

W bieżącym roku Powiat Hrubieszowski otrzymał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 053 141,64 zł. W ramach porozumienia Gmina Dołhobyczów zadeklarowała partycypację w zapewnieniu wkładu własnego.

Reklamy

Łączny koszt realizacji zadania zgodnie z umową wyniesie 4 782 240,00 zł. brutto.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. zobowiązało się wykonać przebudowę drogi w terminie do dnia 15 listopada br.

Reklamy

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego wyraził nadzieję, że wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie określonym w umowie.

 

(źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)