23 maja 2024

Podwójny jubileusz w Moniatyczach

Rocznicowe spotkanie z okazji 50-lecia istnienia zorganizowały 10 lipca 2016 r. Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Śpiewaczy „Zuzanki” z Moniatycz.


Koło Gospodyń Wiejskich w Moniatyczach powstało w 1966 roku. Założycielkami koła były: Zofia Lipka, Zuzanna Mroczek i Romana Będzińska. Pierwszą przewodniczącą była, już nie żyjąca Teresa Mroczek, następnie przez blisko 40 lat funkcje tę pełniła Anna Bogucka. Na przestrzeni 50 lat koło prowadziło działania o szerokim zakresie.

W ramach działalności kulturalnej odbywały się m.in. wycieczki oraz imprezy lokalne. Panie organizowały też kursy: masarski, cukierniczy, dziewiarski, fryzjerski. Finansowały i prowadziły imprezy dla dzieci i Seniorów. Członkinie koła promują sołectwa Moniatycze i Moniatycze-Kolonia na wielu imprezach. Wystawiają sztuki teatralne a na stoiskach prezentują rękodzieło i swojskie jadło. W chwili obecnej koło liczy 19 członkiń a jego przewodniczącą jest Grażyna Starykiewicz.

Działalność Zespołu Śpiewaczego „Zuzanki” nierozerwalnie łączy się z działalnością KGW, gdyż twórcami zespołu były założycielki i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Pierwszym kierownikiem zespołu a zarazem instruktorem była Zuzanna Mroczek, później przez blisko 20 lat Wanda Łopocka.

Nazwę „Zuzanki” zespół obrał 9 lat temu na cześć i dla upamiętnienia swojej pierwszej „szefowej”. Od początku zespół uświetnia swoimi występami imprezy gminne, powiatowe i regionalne. Jego działalność nie ogranicza się tylko do śpiewania.

Członkowie zespołu wystawiali sztuki teatralne oraz skecze. Ciągle biorą udział w licznych konkursach i przeglądach zajmując czołowe miejsca i wyróżnienia m.in. w: Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki”, Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach, Powiatowym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Uchaniach, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym czy Przeglądzie Pieśni Weselnej w Strzyżowie.

Od 2008 roku zespół prowadził Janusz Bogatko, a od 2013 roku do chwili obecnej Waldemar Kondraciuk – instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Dzisiaj zespół, w którym śpiewają także mężczyźni liczy 17 osób, kierownikiem jest Grażyna Starykiewicz a jego repertuar stanowią pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, żołnierskie, partyzanckie, pieśni religijne, kolędy i pastorałki.

Na Jubileusz przybyli zaproszeni goście związani z działalnością Jubilatów, delegacje innych zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich. Były życzenia oraz liczne prezenty.

Rocznicowe spotkanie zorganizowało 10.07.2016r. Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Śpiewaczy „Zuzanki” z Moniatycz. 

 

fot. UG Hrubieszów