Porady prawne: Co zrobić, gdy na „białej liście” nie ma rachunku bankowego przedsiębiorcy?

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są dokonywać płatności na rachunek bankowy ujawniony na „białej liście” czyli w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”.

Reklamy

 

 

Wykaz podmiotów dostępny pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka albo https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ o czym pisaliśmy już w artykule: „Czy podatnik musi sprawdzać swoich kontrahentów w wykazie podatników VAT?”.

Zdarza się, że w wykazie nie jest ujawniony rachunek bankowy. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, co wówczas zrobić.

Jeżeli to naszego rachunku bankowego nie ma w wykazie należy niezwłocznie dokonać uzupełnienia (ewentualnie aktualizacji) numeru konta.

Gdy sytuacja taka dotyczy osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dokonać zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić tradycyjnie: wypełniając druk CEIDG1 albo podczas osobistej wizyty w Urzędzie Gminy (Urzędzie Miasta) właściwym dla siedziby przedsiębiorcy albo wysyłając go pocztą, ewentualnie, co jest najszybsze i najwygodniejsze, przez internet, za pośrednictwem portalu na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ oraz przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego.

Wybierając formę elektroniczną, w pierwszej kolejności, musimy zalogować się (odnośnik do logowania znajduje się w prawym górnym rogu strony prod.ceidg.gov.pl) albo założyć nowe konto (możliwość ta pojawi się na żółtym tle po lewej stronie ekranu po kliknięciu zaloguj). Następnie wpisujemy wymagane dane, numer rachunku bankowego, a następnie podpisujemy wniosek np. profilem zaufanym. Jeżeli prawidłowo złożymy wniosek na maila otrzymamy „Urzędowe poświadczenie odbioru” zawierające dane adresata (Ministerstwo Rozwoju), identyfikator dokumentu, datę i czas doręczenia wniosku i wytworzenia urzędowego poświadczenia.

Jeżeli brak rachunku bankowego dotyczy spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) należy zaktualizować dane składając formularz NIP-8 we właściwym urzędzie skarbowym, albo elektronicznie za pośrednictwem portalu: gov.pl (link:https://www.biznes.gov.pl/). Aktualizacja elektroniczna wymaga podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.

Może zdarzyć się, iż na „białej liście” nie ma numeru rachunku bankowego naszego kontrahenta (wystawcy faktury VAT). Zgodnie z przepisami, w sytuacji dokonania płatności na konto, które nie jest ujawnione w wykazie aby uniknąć negatywnych konsekwencji (np. utrata prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu więcej w artykule: „Poradnik przedsiębiorcy: Płatność na prawidłowy rachunek bankowy, a koszty uzyskania przychodu”) należy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu, zawiadomi, o takiej zapłacie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla zbywcy (wystawcy faktury VAT). Zawiadomienie winno zawierać dane określone w art. 117ba ust. 4 Ordynacji podatkowej, jego wzór zawarty jest w załączniku do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku  Ministra Finansóww sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 2530).

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka, radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Porady prawne: Czy podatnik musi sprawdzać swoich kontrahentów w wykazie podatników VAT?