Porady prawne: Korespondencja do sądu nie tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej

We wrześniu br. weszły w życie nowe zmiany kodeksu postępowania cywilnego dotyczące wysyłania  korespondencji do sądu.

Reklamy

Skuteczność i terminowość złożenia pism w sprawie cywilnej może nierzadko przesądzać o wygranej albo przegranej danego procesu. Wynika to zarówno z zasad materialnych prawa cywilnego np. instytucja przedawnienia, zasiedzenie, złożenie w terminie odwołania do sądu pracy w sprawie pracowniczej, ale również z przepisów postępowania cywilnego (np. złożenie w terminie apelacji w sprawie rozwodowej, złożenie pisma ze stanowiskiem procesowym).

Przypomnieć należy, iż przed zmianami pismo procesowe składane do sądu (np. pozew, apelacja, wniosek)  dla zachowania terminu musiało być:

  • złożone osobiście w sądzie ( ważne – należy zadbać o przygotowanie własnej kopii, na której zostanie postawiona przez pracownika sądu pieczęć z datą wpływu tzw. prezentata, jeżeli w czasie pandemii w sądzie przygotowana jest skrzynka do wrzucenia korespondencji, bez możliwości uzyskania potwierdzenia jej złożenia pismo należy wysłać pocztą),
  • wprowadzenie do systemu teleinformatycznego w określony sposób i w określonych sprawach albo
  • wysłane za pośrednictwem operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne– również poza Polską, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Dodatkowo istnieją szczególne przypadki:

  • żołnierz może złożyć pismo w dowództwie jednostki wojskowej,
  • osoba pozbawiona wolności w administracji zakładu karnego, zaś załoga statku morskiego u kapitana statku.

Zmiany dotyczą wysyłania za pośrednictwem poczty (w  pozostałych przypadkach pisma mogą być składane tak jak wcześniej). Pismo procesowe dla zachowania terminu (o dacie złożenia pisma decyduje data stempla pocztowego):

  1. musi być przesłane przesyłką poleconą (wcześniej zasadniczo nie było to wymogiem, ale ze względów dowodowych – otrzymanie dowodu nadania, pisma procesowe przesyłane były do sądu, w przytłaczającej większości, przesyłką poleconą, bowiem wyłącznie przesyłka rejestrowana dawała możliwość wykazania przez stronę, że takie pismo zostało złożone z zachowaniem terminu),
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego świadczącego usługi na podstawie prawa pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Zmiany te podyktowane są rozstrzygnięciami TSUE, które przełamują hegemonię operatorów pocztowych monopolistycznych tj. Poczta Polska. W nowym stanie prawnym przesyłkę można skutecznie nadać za pośrednictwem każdego operatora pocztowego, który oferuje przesyłki polecone.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Czy Polski Ład planuje zlikwidować kartę podatkową?

Porady prawne: Czy Polski Ład planuje zlikwidować kartę podatkową?


LubieHrubie na Instagramie