15 kwietnia 2024

Porady prawne: Spółka komandytowa nowy podatek już od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 28 października 2020 roku uchwalone zostały przepisy zmieniające zasady opodatkowanie spółek komandytowych i wprowadzające faktycznie podwójne ich opodatkowanie.

Przypomnieć należy, iż spółki komandytowe to spółki osobowe uregulowane w kodeksie spółek handlowych. Cechą charakterystyczną tych podmiotów jest to, iż nie wszyscy wspólnicy ponoszą identyczną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń zaś odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do sumy komandytowej.

Dotychczas spółki komandytowe mogły być podatnikami podatku od towarów i usług (VAT),  podobnie jaki inne spółki prawa handlowego czy też przedsiębiorcy indywidualni.

W zakresie podatków dochodowych aktualnie uiszczany jest wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacony przez wspólników od wypłaconego im zysku Spółki.

Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają, iż spółki komandytowe (dotyczy to również spółek jawnych) staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych czyli takiego jak uiszczają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjne. Podatek w stawce podstawowej wyniesie 19% zaś w obniżonej 9%, o ile przychód nie przekroczył  2 mln euro. Pozostawiony ma być również dotychczasowy podatek PIT uiszczany przez wspólników. Proponowana regulacja wprowadza zasadę podwójnego opodatkowania czyli taką jaka istnieje w spółkach kapitałowych.

Projektowane przepisy mają wejść w życie w dniu 01 stycznia 2021 roku, jednak przewidują możliwość ich stosowania dopiero od dnia 01 maja 2021 roku, jeżeli spółka tak postanowi.

Aktualnie projekt został przekazany do  Senatu.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Co to jest niegodność dziedziczenia spadkobiercy?

Porady prawne: Kiedy opiekun faktyczny ma prawo do świadczenia 500+?