17 kwietnia 2024

Porady prawne: W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianami w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacja dotyczy formalności podatkowych, jakich muszą dopełnić członkowie najbliższej rodziny zmarłego: małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha czyli osoby zaliczane do tzw. grupy zerowej.

Aktualnie grupa zerowa może skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków, jednak należy w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego  zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego. Zwykle termin biegnie od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. 

Zgłoszenie odbywa się w ten sposób, że nabywca spadku wypełnia druk SD-Z2 i składa go do urzędu skarbowego (pocztą, elektronicznie, osobiście). 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością zapłaty podatku na zasadach obowiązujących dla I grupy podatkowej czyli należy zapłacić podatek w minimum 3% wartości przedmiotu dziedziczonego według skali progresywnej ( w przypadku przedmiotów o wartości powyżej 20 556 zł podatek wynosi – 822, 20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł). 

Z uwagi na brak uzasadnienia dla konieczności składania wyżej wskazanego druku zmiana polegająca na wyeliminowaniu tego obowiązku jest uzasadniona i potrzebna. 

­

adwokat Olga Nowak-Dziwina

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Kara za nieuczciwe pokazy handlowe

Porady prawne: Kara za nieuczciwe pokazy handlowe