Porady prawne: Załatwianie spraw urzędowych przez internet: – portal gov.pl

Każdy kto szanuje swój czas i wygodne rozwiązania elektroniczne niewątpliwie doceni zalety portalu www.gov.pl. W tym rządowym serwisie znajdziemy trzy główne sekcje dla: obywatela, przedsiębiorcy oraz urzędnika.

Reklamy

 

W części obywatel.gov.pl zawarte są sprawy, które możesz załatwić za pośrednictwem internetu, albo wręcz on line (możesz samodzielnie sprawdzić historię pojazdu, który chcesz kupić, sprawdzić historię swoich wizyt lekarskich, sprawdzić punkty karne, uzyskać odpis z księgi wieczystej, podpisać dokument elektronicznie, wpisać się na listę wyborców, skorzystać z programu Rodzina 500+, uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa), zgłosić urodzenie dziecka, odwołać się od decyzji portalu społecznościowego i wiele innych czynności).

Za pośrednictwem zakładki przedsiębiorca.gov.pl możliwe jest podpisanie dokumentów elektronicznie (czyli wszystkich tych, które do urzędów muszą trafić w takiej właśnie formie), uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, dokonanie zmian we wpisie w CEIDG oraz  inne. 

Żeby skorzystać z usług elektronicznych koniczne jest posiadanie  profilu zaufanego albo e-dowodu.

Profil zaufany służy do elektronicznego podpisywania, za pomocą podpisu zaufanego dokumentów składanych przez internet. W takim przypadku nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego składanego za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Ważne jest to, że profil zaufany wymaga posiadania numeru PESEL.

Wniosek o założenie profilu zaufanego możesz założyć w dwojaki sposób – za pośrednictwem strony: www.pz.gov.pl, a następnie wraz z dowodem osobistym udać się do punktu potwierdzającego np.: w ZUS, Urzędzie Gminy i innych placówkach, których adresy znajdziesz na stronie internetowej. W tym przypadku każdorazowa autoryzacja twojego podpisu będzie odbywała się w ten sposób, że na podany numer telefonu otrzymasz sms z kodem, który następnie będzie trzeba wpisać w wyświetlane na komputerze okienko.

Drugim sposobem jest założenie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej, wówczas wszystko załatwiasz przez internet i nie musisz potwierdzać w jednostce stacjonarnej. Ta forma jest z pewności wygodniejsza do założenia profilu, jednak późniejsze korzystanie z podpisu, w szczególności, gdy konieczne jest podpisywanie jednorazowo dużej ilości dokumentów może okazać się uciążliwe, bowiem każdy podpis będzie wiązał się z dokonaniem wszystkich czynności jakie wiążą się z procedurą weryfikacyjną w bankowości elektronicznej.

E-dowód jest dowodem osobistym z warstwą elektroniczną tj. jego podstawową funkcją jest ustalenie tożsamości dodatkowo, zaś posiada tzw. numer CAN oraz wbudowany chip, które pozwalają na komunikację cyfrową. Takie dowody wydawane są na wniosek złożony po dniu 4 marca 2019 roku, jednakże jeżeli Twój dowód osobisty jest jeszcze ważny nie musisz dokonywać wymiany.

Nowe rozwiązania niewątpliwe pozwolą na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na załatwienie istotnych dla nas spraw.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie i

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie