21 września 2023

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

14 października, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku połączone z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Reklamy

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, instytucji odpowiedzialnych za służbę zdrowia oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Hrubieszowskiego.

Obrady otworzyła Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, która podkreśliła, jak ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu oraz koordynacja i współpraca służb i instytucji na szczeblu lokalnym.

Reklamy

W czasie spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną, zasady żółtej strefy związanej z COVID-19, stan zabezpieczenia w środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat hrubieszowski, SP ZOZ Hrubieszów oraz na przejściach granicznych.

Na spotkaniu poinformowano również o gotowości Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie do sezonu zimowego 2020 – 2021.

Reklamy

Jak informują władze powiatu na swojej stronie internetowej – sytuacja epidemiologiczna w powiecie hrubieszowskim jest stale monitorowana, a wszelkie służby są dobrze przygotowane do podjęcia działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie