2 grudnia 2023

Powiat hrubieszowski: Poszukiwania padłych dzików

W hrubieszowskim starostwie powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie organizacji akcji poszukiwania padłych dzików na terenie gmin Hrubieszów i Horodło.

Reklamy

7 września, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie w sprawie organizacji akcji poszukiwania padłych dzików z udziałem Sił Zbrojnych RP na terenie gmin Hrubieszów i Horodło – Nadleśnictwo Strzelce, która odbędzie się w terminie 23 – 24 września 2020 r.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele wojewódzkiej i powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Lasów Państwowych, wójt gminy Uchanie Leszek Czerwonka, wójt gminy Horodło Krzysztof Bożek, wójt gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik, przedstawiciele gmin oraz wicestarosta Marek Kata i członek zarządu Andrzej Barczuk.

Reklamy

Na spotkaniu ustalono, że Nadleśnictwo Strzelce zaangażuje do udziału w akcji pracowników będących przewodnikami grup poszukiwawczych w terenie. Do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej należy zabranie i utylizacja padłych dzików oraz zabezpieczenie sprzętu do dezynfekcji. Przedstawiciele Policji zobowiązali się do zabezpieczenia dróg publicznych w trakcie akcji poszukiwania, wójtowie zorganizują pomoc przy załadunku odnalezionych zwłok.

W poszukiwaniach czynny udział wezmą żołnierze i myśliwi. Organem nadzorującym akcję jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie