23 kwietnia 2024

Projekt Gminy Hrubieszów wybrany do dofinansowania

Gmina Hrubieszów otrzymała informację o wybraniu do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina projektu, wspólnie przygotowanego z Miastem Wołyńskim na Ukrainie.

Projekt pod polskim tytułem „Gocki Szlak: wspólna rekonstrukcja historyczna i wirtualna podróż w przeszłość” znalazł się wśród 26 dofinansowanych, a wybrany został spośród 178 złożonych wniosków.

Jest to tzw. mikroprojekt, co oznacza, że dotyczy jedynie działań nieinwestycyjnych. Działania, zaplanowane do realizacji w ramach projektu na terenie Gminy Hrubieszów przewidują dalszy rozwój Wioski Gotów w Masłomęczu.

Polegać to będzie na stworzeniu interaktywnych i multimedialnych produktów, w tym modeli 3D, a także zorganizowanie festiwalu w Wiosce Gotów.

Podobne działania realizowane będą w muzeum we Włodzimierzu Wołyńskim, które zostanie wyposażone w nowoczesne produkty, prezentujące kulturę Gotów, w tym tych z Masłomęcza.

Całkowita wartość projektu wynosi 65 tys. euro (około 275 tys. zł). Z tego, prawie 90% stanowi dofinansowanie z UE, a szacowany wkład własny Gminy Hrubieszów to jedynie ok. 8 tys. zł.

info: UG Hrubieszów